DEBAT:

Svar til Karen Braad

Irene Lütken (S), medlem af Kommunalbestyrelsen

Karen Braad påstår i sin kommentar til mit indlæg i Villabyerne 14. august, at jeg skulle have modtaget 'politikerlæring' ligesom KB. Hun antyder, at det skulle være en opportunistisk reaktion i anledning af kommunalvalget!
K.B. kan være helt rolig. Jeg har undervist 30 år på et gymnasium og har en master i didaktik fra SDU, ud over mine øvrige tre fag.
Så det er ikke 'politikerlæring inden kommunalvalget', men derimod mit eget erfaringsgrundlag som underviser og mangeårig politikerrolle tilbage fra SKUB-dagenes opstart i '99.
Jeg har altid stået på, at lærernes motivation, deltagelse og medbestemmelse er helt afgørende for implementering af nye politisk besluttede mål for folkeskolen, og aktuelt med ønsket om fokus på den enkelte elevs progression bl.a. via formativ evaluering.
Og hvorfor dette mål? Fordi alle børn skal med i bussen, det er i bund og grund, hvad det handler om!
Formandsskabet for Børne- og Skoleudvalget ved Pia Nyring (K) og undertegnede har ved hvert eneste skolebesøg gennem årene tydeligt italesat, at udviklingsmål kun kan implementeres succesfuldt, når der arbejdes ud fra skolernes egen historik og kultur og lærernes motivation og ejerskab til projekterne. Og når det baserer sig på ordentlig ledelsesmæssig rammesætning.
Forvaltningen og formandsskabet har i alle årene været helt enige om, at vi ikke bryder os om konceptstyret undervisning og standardiseret fagkyndighed. Vi får en evalueringsrapport i september og evaluerer derudfra det videre implementeringsforløb.
Men allerede nu kan vi ud af en foreløbig opsamling se, at skolerne metodisk arbejder ret forskelligt, i forskellige retninger, og i forskellig takt.

Publiceret 08 September 2017 19:00

Villabyerne nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder hver dag fra Villabyerne
SENESTE TV