DEBAT:

Borgmesteren fører udemokratisk mødekultur

Frederik Dehlholm, Callisensvej 12, 3 th., Hellerup

Jeg deltog i en høring på Rådhuset om fremtiden for Charlottenlund Slot med videre.

Det var en noget overraskende oplevelse. Jeg har ikke været til en sådan høring før, men den foregik meget anderledes, end jeg havde forventet og anderledes end almindelig mødekultur i Danmark.

Normalt vælger eller udpeger man en dirigent ved møder, og dirigenten sørger så for god ro og orden på mødet, herunder at sørge for, at alle kan komme til orde, blandt andet ved at føre en talerliste.

Sådan foregik det ikke til denne høring.

Borgmesteren varetog alle opgaver: Holdt oplæg, svarede på spørgsmål og var dirigent.
Dette betød, at borgmesteren bestemte, hvem der skulle have lov til at tale, og om de havde talt længe nok eller talt for mange gange.

Det betød blandt andet, at borgmesteren flere gange afbrød de, der talte. Borgmesteren afbrød med bemærkninger som:
“Det vil jeg ikke finde mig i at skulle høre på”, og “Det er ikke rigtigt”.

Dette gav ikke en god og åben debat og virkede ikke særligt demokratisk.

Jeg vil gerne spørge borgmesteren om, hvad der er baggrunden for denne form for mødeafvikling.

Publiceret 12 September 2017 19:00

SENESTE TV