DEBAT:

Om DSB-arealet øst for Charlottenlund Station

Af Hans Jürgen Stehr, formand for Danmarks Naturfredningsforening i Gentofte

Det er Naturfredningsforeningens opgave at værne om naturen. Det kan naturen ikke selv. Derfor er vi imod, at der bygges på arealet mellem banen ved Charlottenlund Station og Forstbotanisk Have.

Vi er ikke imod byudvikling eller opførelse af ungdomsboliger, men vi mener, at naturen har førsteret til at blive genskabt på netop dette areal.

Oprindeligt var området en del af Forstbotanisk Have, dette “skønne anlæg”, som Finansministeriet i 1863 anså for “højst ønskeligt at bevare”.

Men i slutningen af århundredet skulle jernbaneterrænnet i forbindelse med etableringen af kystbanen udvides, og en del af haven blev eksproprieret – fra den ene statslige institution til den anden.

Siden 1970'erne har området så ikke været brugt til det jernbaneformål, det oprindeligt var eksproprieret til, og kommunen mente, at der var meget store bevaringsinteresser og at en eventuel bebyggelse skulle opføres i overensstemmelse med stedets særegne beliggenhed op mod Charlottenlund Skov.

Det gælder fortsat. I rammerne for lokalplanlægningen i den nye kommuneplan 2017 udlægges området uændret til rekreativt grønt område.

Men som Niels Nørgaard fra Forstbotanisk Haves Venner beskrev det i sit nylige læserbrev, så har ejeren, DSB, nu udbudt arealet til salg med henblik på en ganske massiv udnyttelse med 60 procent bebyggelse, hvilket med den gældende kommuneplan dog først kan realiseres via kommuneplantillæg og en ny lokalplan, der begge skal i offentlig høring først.

Omstændigheder ændrer sig over tid. Og historiske forløb behøver ikke nødvendigvis diktere nutidens beslutninger. For Naturfredningsforeningen er den fremtidige anvendelse af det pågældende område da også i lige så høj grad et spørgsmål om holdning.

Et værdifuldt grønt område er på et tidspunkt blevet inddraget for at tilgodese et nærmere bestemt behov. Det burde ikke automatisk give ret til – når dette andet behov ikke længere eksisterer - at beslutte, at området skal bruges til noget helt tredje. I hvert fald bør denne ret ikke udnyttes.

Publiceret 12 September 2017 13:00

SENESTE TV