DEBAT:

Åben og ærlig kommunikation

Gitte Haslebo, Niels Andersens Vej 50, Hellerup

Lad os nu få en åben og ærlig kommunikation om kommunens planer for boligplacering af flygtninge. Hvad får medarbejderne i kommunen at vide oppefra, at de skal sige?
Skal de sige: “Velkommen til Gentofte Kommune. Vi vil gøre alt for at hjælpe dig til at få en god hverdag og fremtid i kommunen. 'Alt' betyder dog ikke bolig. Du vil få anvist et midlertidigt sted at bo, og siger du nej til dette, bliver du sat på gaden af Kongens Foged.
I denne midlertidige bolig skal du formentlig bo i hele integrationsperioden på tre år. Kommunen har nemlig ingen plan for, hvornår du og andre flygtninge kan få en permanent bolig. Mere kan jeg ikke sige.”
Det må være meget ubehageligt at skulle sige noget sådant. Derfor får mange flygtninge da også beskeden, at kommunen vil hjælpe, men ikke med hvad. Og på flygtningenes spørgsmål om bolig er svaret: ”Det ved jeg ikke.”
I Gentofte Kommunes eget blad forsvarer borgmesteren den midlertidige boligplacering på Hospitalsvej og Hellerupvej og fortsætter: “Til gengæld har vi ikke de fornødne muligheder for at anvise permanent bolig.”
Hvad betyder 'fornødne' set i forhold til antallet af enlige, familier og familiesammenførte?
Kan det passe, at en så veldrevet og ressourcerig kommune ikke har en plan for anvisning af anstændige midlertidige boliger og permanente boliger? Eller at den – hvis planen findes- skal holdes hemmelig for flygtninge og de mange interesserede borgere?
Flere kommuner melder nu ud, at de godt kunne modtage flere flygtninge. I Egedal Kommune melder både borgmester og borgerservicechefen sig klar og fortæller, at dette er muligt, da de allerede i 2014 lavede en plan for permanente boliger.
Lad os nu få en åben og ærlig kommunikation om Gentofte Kommunes planer for permanente boliger fra 2017 og frem.

Publiceret 22 September 2017 19:30

Villabyerne nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder hver dag fra Villabyerne
SENESTE TV