DEBAT:

Udsigt til lavere grundskyldspromille

Søren Skafte, Lundely 5, Hellerup

I Gentofte har grundskylden været fastfrosset til 16 promille af grundværdierne. Alligevel er kommunens opkrævning af grundskyld hos de sagesløse husejere steget år efter år.
I 2017 har stigningen gennemsnitligt været på 1.729 kr., og grundskyldsbetalingen for et gennemsnitligt hus i kommunen er 33.158 kr. Hertil kommer naturligvis ejendomsværdibeskatningen, der betyder, at en samlet ejendomsskat på over 75.000 kr. ikke er ualmindelig.
Efter planen kommer der nye ejendomsvurderinger i 2019, som under ét ventes at blive væsentligt højere end de aktuelle vurderinger. Navnlig grundvurderingerne ventes at blive højere.
For at opfylde det løfte, der blev afgivet i forbindelse med boligskatteaftalen i foråret 2017, om at aftalen ikke måtte føre til skattestigninger, neutraliseres virkningen af de højere grundvurderinger ved en nedsættelse af grundskyldspromillerne. Grundskyldspromillerne fastsættes, så provenuet i 2021 ved anvendelse af nye vurderinger i hver enkelt kommune svarer til provenuet under gældende regler.
Den gennemsnitlige grundskyldspromille forventes sænket fra aktuelt ca. 26 promille til knap 16 promille, og den maksimale grundskyldspromille sænkes fra 34 til 30 og den nuværende undergrænse på 16 promille afskaffes.
I Gentofte vil grundskyldssatsen ifølge Skatteministeriets beregninger falde med 7,3 fra 16 til 8,7 promille.
Nedsættelsen vil imidlertid blive noget større i nabokommunerne. I København falder satsen med 12,6, i Ballerup med 21,6, i Gladsaxe med 12,8, i Glostrup med 14,8 og i Herlev med 12,6.

Publiceret 01 October 2017 18:00

Villabyerne nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder hver dag fra Villabyerne
SENESTE TV