DEBAT:

HVAD VIL VI MED GENTOFTE?

Ove Lund, Damtofte Søndre Stræde 6, 2920 Charlottenlund - Kandidat til KV17 for Alternativet

Opfattelsen af Gentofte Kommune som konservatismens stivnede højborg er forkert. Gentofte er befolket af dygtige, progressive og handlekraftige mennesker. Mennesker med visioner og idéer, mennesker der ikke er stivnede, men i stadig bevægelse.

Undertiden kan man alligevel få indtrykket af at Gentofte er gået i stå. Hvornår har kommunalbestyrelsen senest taget nyskabende, grænsesprængende initiativer? Initiativer der ikke ”bare” består i inddragelse i opgaveudvalg, men som direkte og reelt inddrager engagerede borgere i udviklingen af nye initiativer som f.eks. de kulturhuse, der synes at være strandet et sted mellem kommunalbestyrelsen og borgerne.

Visioner er idéer eller forestillinger om fremtiden. Gentoftes borgere og politikere har heldigvis mange visioner. Gentoftes problem er ikke mangel på visioner, men derimod på vilje til at inddrage alle politisk partier i formuleringen af og beslutningen om hvilke visioner der skal nyde fremme.

F.eks. Hvordan skal ældre bo fremover? Hvordan gør vi Gentofte miljøneutralt? Hvordan kan vi sikre at vores børn trives og udvikler sig? Hvordan afskaffer vi arbejdsløsheden i kommunen? Hvordan forbedrer vi den offentlige transport? Hvordan skaber vi samling på vores kommune? Osv. osv.

Disse spørgsmål og mange flere kan kun udfoldes i en visionær, dynamisk, kreativ og demokratisk atmosfære. Det er denne atmosfære vi alle må arbejde for at skabe.

Viggo Hørups ord om, at det i et folkestyre er nødvendigt at dele sig efter anskuelser og holdninger er fortsat rigtig, men hvor partierne på Hørups tid stod skarpt overfor hinanden, er situationen i dag en anden. For Gentoftes vedkommende betyder det at der må lægges vægt på ”det samarbejdende folkestyre” – også i kommunalt regi – hvis vi ønsker at realisere nogle af de mange visioner der skal danne rammen om borgernes liv og fremtidssikre Gentofte.

For Gentoftes skyld håber jeg, at den nye kommunalbestyrelse får en sammensætning der tvinger til samarbejde mellem de politiske partier - og med borgerne.


Publiceret 05 October 2017 16:00

Villabyerne nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder hver dag fra Villabyerne
SENESTE TV