DEBAT:

Ordblind - en udfordring

Jan Sandberg (K), KV17-kandidat, Duntzfelts Allé 18, Hellerup

Uge 40 er international ordblindeuge. Her bliver der sat fokus på, hvad det betyder at være ordblind. Tidligere blev ordblinde betragtet som mindre begavede, og det var ikke noget, der blev taget særligt hensyn til, bortset fra ekstra krav om terperi af ord og lyde, som ikke giver mening for den ordblinde.
I dag er vi heldigvis kommet videre, således er der i højere grad en forståelse af, at et menneske, som er ordblind, ikke nødvendigvis er dum. Vi er dog endnu ikke i mål.
Det barn, som er ordblind, men endnu ikke testet og har fået stillet diagnosen, oplever ofte mange nederlag i skolen. Det får ofte konsekvens i forhold til manglende selvtillid og lavt selvværd. Det kan i nogen grad opvejes af, at der stilles forskellige hjælpemidler og læsekurser til rådighed, når ordblindheden er konstateret.
Børn skal tidligt i skoleforløbet testes for ordblindhed, hvis der måtte opstå en formodning fra skolen eller forældrenes side. Efterfølgende skal der tilbydes relevante hjælpemidler og kurser, som skal være tilpasset det enkelte barns behov.
Mennesker, der er ordblinde, skal hjælpes og accepteres som ligeværdige - de læser jo bare på en anden måde.
Vi har en fælles forpligtelse til at udvise overskud og ordentlighed over for børn og voksne, som er ordblinde.

Publiceret 12 October 2017 20:00

SENESTE TV