DEBAT:

Drop de ekstra vederlag

Af
Frederik Delholm

Callisensvej 12

3.th.

Hellerup

KV17-kandidat for Enhedslisten

“Folketinget pålægger regeringen inden udgangen af 2017 administrativt at indføre en ordning, foreslået af Vederlagskommissionen, hvorefter vederlaget til borgmestre og regionrådsformænd nedsættes med summen af vederlag for varetagelse af andre hverv som følge af det politiske hverv.”
Sådan lyder et aktuelt forslag fra Enhedslisten i Folketinget. Forslaget er en reaktion på, at Folketinget sidste år vedtog at hæve borgmesterlønningerne med 31,4 procent.
Borgmestrenes lønstigning skete som følge af Vederlagskommissionens anbefalinger, som sagde, at borgmesterlønninger skulle opreguleres, men at det til gengæld fremover skulle modregnes i eventuelle indtægter fra erhverv, der følger af borgmesterhvervet.
Men et politisk flertal i Folketinget fulgte kun den ene halvdel af anbefalingen. De hævede lønnen for borgmestrene uden samtidig at modregne vederlag fra de politiske 'ben'.
I Gentofte modtager borgmesteren efter lønstigningen 983.781 kr. pr. år. Men dertil kommer de ekstra årlige vederlag, der er på 93.586,50 kr. for at sidde i Vestforbrændingen, 54.767,16 kr. for at sidde i trafikselskabet Movia, 71.482,37 kr. for at sidde i Kommunekredit, 98.827,35 for at sidde i HMN Naturgas A/S og endelig 2 x 25.000 kr. for at være med i Copenhagen Capacity og Wonderful Copenhagen.
Enhedslisten deler Vederlagskommissionens opfattelse af, at disse opgaver er en naturlig del af borgmesterjobbet, og vi mener, at borgmestrene på eget initiativ bør frasige sig denne ekstra løn. Man kunne bede om, at pengene overføres til kommunekassen, så de kunne bruges til at forbedre borgerservicen.
Aalborgs borgmester, Thomas Kastrup Larsen (S), er gået foran og har frasagt sig sine 'ben'. Er det også noget, som borgmester Hans Toft vil gøre, hvis han bliver borgmester igen? Mon Gentoftes viceborgmester Søren Heisel (S) vil følge sin partikammerat i Aalborg og opfordre Toft til at droppe de ekstra vederlag, hvis Socialdemokratiet igen vil pege på en konservativ borgmester i Gentofte?

Publiceret 03 November 2017 22:00