DEBAT:

Demokratisk håb

Gitte Haslebo, Niels Andersens Vej 50, Hellerup, KV17-kandidat for Alternativet

Alternativet vil plante demokratisk håb.
At føle sig forbundet med andre mennesker styrker det demokratiske håb om, at der er en fremtid for mig, og at min indsats kan være med til at gøre den god eller bedre.
Håbet om fremtiden er forudsætningen for engagement og politisk deltagelse.
Der er mere, der binder mennesker sammen, end der adskiller. Vi har alle behov for ren luft, mad, drikke, søvn, hvile, sociale kontakter, der er helt basale for, at vi kan overleve. Vi har også nogle lige så alment menneskelige behov for at blive set, hørt og anerkendt af andre og for at se mening i tilværelsen og tro på fremtiden.
Men der er også meget, der adskiller mennesker fra hinanden og gør det vanskeligt at indgå i fællesskaber med ligeværdige relationer.
Kontrol og sanktioner adskiller, mens tillid styrker relationer. Enetale adskiller, mens dialog fremmer gensidig forståelse. Krav om, at andre skal ændre sig, adskiller, mens modet til at udfordre sig selv, forbinder mennesker med hinanden. Fysisk afstand adskiller, mens direkte kontakt forbinder. Ulighed adskiller, mens lighed samler.
Forskningen viser, at der er en sammenhæng mellem økonomisk ulighed og politisk deltagelse. Vi ved, at ulighed, fattigdom og marginalisering fører til politisk afmagt og manglende engagement og får det demokratiske håb til at smuldre.
Derfor vil Alternativet i Gentofte arbejde for at mindske den økonomiske ulighed og fattigdom blandt kommunens borgere og fremme alle tiltag, der forbinder borgere med hinanden – øst og vest for Lyngbyvejen, mellem de syv bydele, på tværs af boligkvarterer, på tværs af statsborgerskab, nationalitet, uddannelse, køn og familieformer, mv.
Og Alternativet vil arbejde for gode vilkår for ligeværdige samtaler mellem kommunens medarbejdere og borgere og for fællesskaber mellem 'gamle' og nye medborgere i civilsamfundet.

Publiceret 10 November 2017 16:00

SENESTE TV