DEBAT:

Pengene til de ældre bliver brugt helt efter hensigten

Bente Frimodt-Møller (K), formand for Socialudvalget, medlem af kommunalbestyrelsen

Henrik Thorup (DF) udtrykker i sidste uges udgave af Villabyerne bekymring for, at de penge, der er tildelt Gentofte Kommune i forbindelse med værdighedsmilliarden, ikke bliver brugt som tiltænkt.
Jeg kan berolige med, at pengene bliver brugt helt efter hensigten. 23. februar 2016 vedtog Folketinget loven om værdighedspolitikken med et krav om, at en værdighedspolitik skulle være vedtaget i alle kommuner 1. juli 2016.
29. februar 2016 nedsatte kommunalbestyrelsen et opgaveudvalg, der havde til opgave at formulere en værdighedspolitik for Gentofte Kommune.
Værdighedspolitikken blev vedtaget 20. juni 2016. Forud havde der været en proces med inddragelse af både borgere og medarbejdere. Politikken tager sit udgangspunkt i hverdagen og omhandler fem emner; livskvalitet, selvbestemmelse, kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen, mad og ernæring og en værdig død. I tilknytning til politikken skal kommunerne disponere pengene til aktiviteter og indsatser, der kan understøtte disse emner, hvilket Gentofte Kommune også er i fuld gang med.
Gentofte Kommune fik først endeligt tilsagn om de 14,1 mio. kr. i august 2016 og dermed 'grønt lys' til at anvende pengene. Så selvom loven blev vedtaget i februar, kunne kommunen ikke disponere og anvende midler til indsatser, før modtagelse af en godkendelse fra ministeriet.
Derfor er indsatserne kommet sent i gang i forhold til 2016, og på den baggrund blev midlerne overført mellem budgetårene.
Nogle af indsatserne har involveret rekruttering af personale eller opbygning af helt nye funktioner. Større planlægningsarbejder har også været aktuelt, og det tager tid.
Samtidig har det været vigtigt for kommunen, at indsatser også tager udgangspunkt i lokale ønsker og behov, hvilket ind i mellem også har forsinket forbruget af pengene. Så muligheden for overførsel af uforbrugte midler mellem budgetårene har været helt nødvendig, for at indsatser og aktiviteter kan implementeres til glæde for borgerne.

Publiceret 29 November 2017 15:15

SENESTE TV