Læserbrevskribenten er kritisk over for Ole Birk Olesens udtalelser til Villabyerne i sagen om Mosegårdsparken.

Læserbrevskribenten er kritisk over for Ole Birk Olesens udtalelser til Villabyerne i sagen om Mosegårdsparken.

DEBAT:

Er Landsbyggefonden en vedligeholdelseskonto for de almene boliger?

Ole Lund Petersen, Stolpehøj 104, 2. tv., Gentofte

Minister Ole Birk Olesen udtaler, at Landbyggefondens midler aldrig har været tænkt som en vedligeholdelseskonto?

Kender ministeren §90, kapitel 7 i almenboligloven?

“Landsbyggefonden kan af de midler, der er nævnt i § 87, yde tilskud til opførelse, om- og tilbygning, modernisering, miljøforbedrende foranstaltninger, særlig udgiftskrævende opretningsarbejder, brandsikring, byfornyelse og boligforbedring af almene boligorganisationers byggeri og bygninger med socialt og kulturelt formål i tilknytning til almene boligorganisationers byggeri. Tilskuddet kan højst udgøre 2/3 af rimelige udgifter til de udførte arbejder.”

Det har intet at gøre med vedligeholdelse, men et boligområde slides ned og de almene boligorganisationer er fuldt ud klar over, at bygningerne skal vedligeholdes løbende.

LÆS OGSÅ: Ministersvar til Mosegårdsparken: "De stærke boligafdelinger sikrer de svage"

Det ændrer ikke ved, at der på et tidspunkt ikke kun skal vedligeholdes, men der skal en gennemgribende modernisering sted, for at bygningernes værdi ikke falder unødigt og derved bliver slum.

At Folketinget har anvisningsretten til fondens midler, kender de almene boligorganisationer alt for godt.

Ministeren glemmer fuldstændigt, at allerede under Fogh tog man penge fra Landsbyggefonden.

LÆS OGSÅ: Ghetto-udspil sender Mosegårdsparken i farezonen

I et årti, hvor danske boligejere har nydt godt af skattestop og skattefri værdistigninger på deres boliger, har lejerne i de almene boliger måttet se til, mens skiftende regeringen har finansieret dele af gildet med løbende indgreb af Landsbyggefondens midler i milliardklassen.

Landsbyggefonden er lejernes opsparing - deres friværdi.

Kunne ministeren forestille sig, at man samlede ejerboligernes friværdi i en fond, og at regeringen efterfølgende brugte pengene i fonden? F.eks., hvis man besluttede at 25 procent af den private sektors friværdi skulle bruges til offentlig transport?

Så hold fingrene væk fra lejernes penge - det må være nok nu, og de almene boligorgansationer skal måske til at overveje andre finansieringsformer, for armslængdeprincippet findes overhovedet ikke i den lovgivning, der er nu.

Publiceret 11 April 2018 18:00

SENESTE TV