DEBAT:

Strejke og lockout i Gentofte

John Andersen, formand for SF Gentofte

Ved en lockout eller strejke inden for det offentlige vil det offentlige spare penge til lønninger med mere. Det vil være rimeligt, at besparelserne føres tilbage til de ramte områder, hvor opgaver måske har hobet sig op, sådan som det skete i Gentofte efter lærerkonflikten i 2013 - i øvrigt på et forslag fra SF.

I den nuværende situation vil mange og meget forskellige områder og funktioner blive berørt. Derfor bliver princippet om, at pengene skal føres tilbage til de enkelte kerneområder ikke helt så enkelt at gennemføre som under lærerkonflikten i 2013.

Enhedslisten stillede i kommunalbestyrelsen forslag om tilbageførsel af pengene. Forslaget tog dog ikke højde for kompleksiteten i den nuværende konflikt og kunne ikke accepteres af flere partier i kommunalbestyrelsen.

Der blev derfor stillet følgende alternative forslag om tilbageførsel af de sparede penge, hvor MED-organisationen (medarbejdere/tillidsrepræsentanter i Gentofte Kommune) inddrages:

“C, A, B, V og F stemte imod (Enhedslistens forslag, red.), idet kommunalbestyrelsen efter en eventuel konflikt drøfter konsekvenserne/omfanget af en sådan konflikt og de i denne forbindelse ikke forbrugte midler og - efter samråd med MED-organisationen - herefter træffer beslutning om, hvordan eventuelle ikke forbrugte midler skal anvendes. Kommunalbestyrelsens beslutning herom vil ske med det principielle udgangspunkt, at midlerne kan føres tilbage til relevante områder, eksempelvis skoler, dagtilbud og lignende velfærdsområder, i lighed med principperne efter konflikten i 2013, hvor midlerne blev ført tilbage til skolerne.”

Tanken om tilbageførsel af pengene var allerede drøftet i flere partier, herunder SF, og det alternative forslag blev vedtaget med stort flertal.

Det blev derved sikret, at de sparede penge skal bruges i samråd med MED-organisationen for de enkelte områder og efter princippet fra konflikten i 2013, hvor pengene blev ført tilbage til skoleområdet.

Publiceret 16 April 2018 15:00

SENESTE TV