Privatfoto

Privatfoto

DEBAT:

Det er en ommer, hr. minister

Hanne Merete Olsen, Stolpehøj 52, st.tv., Gentofte

I Villabyerne 3. april bragtes indlæg af transport/boligministeren om brug af Landsbyggefonden (LBF), og ugen efter bragtes nogle formelle facts om lovgivningen i et læserbrev, men jeg vil også imødegå LA-ministerens udtalelser om LBF og eventuel støtte til renoveringer.

Man kan slet ikke komme ind i Landsbyggefondens låne-ventekø uden en vedligeholdt ejendom og tilstrækkelige egne opsparede midler.

Indskud i LBF er pligtindbetaling af friværdi (efter udamortiserede lån) ikke bare indtil nu, men også fremover iflg. ministeren P1('uændret husleje').

Den allerede barberede LBF reserverer en del til nybyggeri og byggeskader: flade utætte tage, PCB-fjernelse, betonskader, fejlkonstruktioner generelt. De kommer foran i køen ligesom store boligsociale helhedsplaner, der ifølge Realdanias adm. direktør (kronik Politiken 22/1-2018) erklærer om disse indsatser: “Det går den rigtige vej i ghettoerne”!

Lovgivning er en ting - praksis en anden. Midlerne dækker ikke behovet eller følger med LBF-indbetalingerne allerede inden den planlagte ekspropriering.

Kun en mindre del, eventuel op til 50 procent, ydes der lavtforrentede lån til. Resten skal finansieres med almindelige lån og egne midler. Vi har omkostningsbestemt leje, og beboere skal stemme om huslejestigningerne.

Vi betaler områdets ejendomsskatter, moms af ejendomsadministration, ombygning af antennesystemet (3,7 millioner i lån over 15 år) med bare muligheden for fritvalg. Det nuværende boligforlig har sparekrav på drift og effektivisering i milliardskala på landsplan for BL og dermed også vor bebyggelse.

Med kreditforeningslån samt 70 års henlagte midler har Mosegårdsparken finansieret vigtige arbejder. Nu skal varmesystem, k/v vand, nedfaldsstammer, kloak total udskiftes, og ventilation haves ikke, men er nødvendig forebyggelse af fremtidige skimmel- og legionellaudbrud.

Renovering uden Landsbyggefondlån og voldsom huslejestigning.

Flytte hvorhen? Til en ghetto?

Publiceret 09 May 2018 20:00

SENESTE TV