En læser vil bevare Kirketorvets allé. Foto: Privat

En læser vil bevare Kirketorvets allé. Foto: Privat

DEBAT:

Bevarelse og genetablering af Kirketorvets historiske allé

Af Birgit Tarp & Rune Skovsgaard, Kirkebakken 8, Gentofte

Da vi for nylig fra Park og Vej Gentofte modtog en mail vedrørende fremtidige planer angående 'fornyelse' af Kirketorvet, blev vi særdeles overraskede. Det viser sig nemlig bl.a., at forslaget indbefatter en overraskende fældning af alléens ene trærække samt etablering af den moderne granitbelægning, der også pryder Gentofte hovedgades andet torv - i modsatte ende af gaden.

Vi er chokerede over de fremlagte planer vedrørende den foreslåede dramatiske træfældning af den stemningsfulde træallé, der netop gør Kirketorvet speciel for oplevelsen af hovedgaden, kirken og Gentofte by.

Det nuværende anlagte grønne torv - der er omkranset af de smukke gamle bygninger og ikke mindst kirken - matcher i dag på fornem vis netop alt det grønne, som også Gentofte Kommune arbejder så fint for at etablere mere af. Granit og den moderne belægning taler et helt andet moderne sprog, der ikke visuelt vil tilgodese Kirketorvets omkransende bygninger.

Hver dag oplever vi en gående trængsel omkring Kirketorvet, det være sig både yngre og ældre mennesker bl.a. gymnasieelever, generelle togrejsende, kirkegængere og de mange besøgende til Gentofte Sø samt beboere generelt i området. Faktisk er der langt flere mennesker, der spadserer på eller omkring pladsen end billister, der parkerer deres bil, hvilket der i øvrigt er muligheder for i området omkring kirken.

Vi har de seneste dage udelukkende oplevet opbakning til bevarelse af de to rækker at træer, der skaber alléen og nu modtaget underskrifter fra grundejerforeningens repræsentant, Gentofte Kirkes præst og fra alle de beboere, vi har nået at tale med i området omkring Kirketorvet.

Alle er vi varme fortalere for genetablering af alléen hele vejen rundt omkring Kirketorvet, at træerne løbende genbeplantes og ikke fældes på én gang og at der evt. gerne suppleres med velplacerede bænke - dette vil være det helt afgørende. Vi håber at Gentofte Kommune vil bevare det historiske og grønne Kirketorv med forståelse for pladsens oprindelige anlæggelse, som også vil holde i fremtiden.

Publiceret 16 May 2018 13:15