Mads Fuglede

Mads Fuglede

DEBAT:

Integrationsindsats giver penge i kommunekassen

Mads Fuglede (V), MF

På blot et år er antallet af flygtninge og familiesammenførte til flygtninge, der er kommet i arbejde, steget markant – faktisk med mere end 60 pct.

Det er rigtig gode nyheder for den enkelte, men også for kommunekassen i Gentofte kommune. Den positive beskæftigelsesudvikling betyder nemlig, at Gentofte kan se frem til en bonus på 900.000 kr.

Bonussen skyldes den topartsaftale om integration, som regeringen har lavet sammen med Kommunernes Landsforening. Aftalen betyder, at landets kommuner bliver belønnet med 25.000 kr. for hver ekstra flygtning, de får hjulpet ind på arbejdsmarkedet.

Den positive beskæftigelsesudvikling kan i høj grad tilskrives den nye tilgang til integrationsindsatsen, som Venstre siden valget har været garant for. Vi har vendt beskæftigelsespolitikken for folk, der kommer til Danmark på hovedet, så flygtninge i dag mødes med helt klare krav fra start.

I stedet for at pakke folk ind i vat, bliver langt flere i dag vurderet som jobparate og skal derfor også hurtigst muligt ud på arbejdsmarkedet. Det er nemlig i mødet med det danske arbejdsmarked og blandt kollegaer, man møder det danske sprog og fundamentale danske værdier.

En aktiv deltagelse på det danske arbejdsmarked er ét af de vigtigste værktøjer til vellykket integration.

Der er derfor også god grund til at glæde sig over, at Gentofte nu honoreres for den vigtige opgave, som man er med til at løfte.

Publiceret 28 May 2018 22:30

SENESTE TV