Borgmester Hans Toft fortalte om Bonavas byggeplaner på borgermødet onsdag den 30. maj.

Borgmester Hans Toft fortalte om Bonavas byggeplaner på borgermødet onsdag den 30. maj.

DEBAT: Forstbotanisk Have

Marit Astrup, Lille Strandvej 4 A, 3 t.h., Hellerup

Jeg er en af de borgere, der deltog i borgermødet angående grunden ved Forstbotanisk Have og Charlottenlund Station, DSB's gamle godslæsseplads.

Vi blev gjort bekendt med det faktum, at Bonava Danmark har købt grunden og blot venter på nogle formelle godkendelser, før de kan overtage den. De har udarbejdet et projekt for bebyggelse af grunden, og det blev præsenteret for os på mødet.

De fleste i salen blev noget rystede over disse planer. Dels fordi de fleste kvadratmeter skal bruges til rummelige ejerlejligheder og de resterende kvadratmeter til yderst trange almene boliger for familier og studerende.

Men måske mest, fordi byggeriet i den grad kommer til at dominere den smukke Forstbotaniske Have, idet flere af blokkene kommer op i en højde på 4 og 5 etager. Man vil fra hele haven ikke kunne undgå at se en høj bygning rage op over trækronerne. Desuden vil så høje bygninger kaste lange skygger ind i haven og hindre eftermiddagssolen i at komme ind. Det kan påvirke trivslen for visse sarte trætyper og også forringe glæden ved at færdes i haven.

Gentofte Kommune har tidligere udtalt, at højden på et byggeri maksimalt skal være 3 etager. Jeg vil som borger i kommunen på det kraftigste protestere imod et byggeri, der bliver højere end disse 3 etager. Jeg vil også hermed opfordre mine medborgere til at skrive til kommunens Plan- og bygafdeling med den samme protest. Jeres henvendelse vil sammen med andre høringssvar indgå i Gentofte Kommunes behandling af sagen.

Publiceret 20 June 2018 20:00