Line Traugott bebrejder borgmester Hans Toft, at der ikke er kommet kultur på Charlottenlund Slot. Arkivfoto

Line Traugott bebrejder borgmester Hans Toft, at der ikke er kommet kultur på Charlottenlund Slot. Arkivfoto

DEBAT: Hans Toft har ikke lyttet til borgerne

Af Line Traugott, Lyngbyvej 315 A, 1.th., Gentofte

I sidste nummer af Villabyerne fremgik det af en artikel om den nye lokalplan for Charlottenlund Slot, at borgmesteren havde lyttet til borgernes høringssvar og havde udarbejdet en lokalplan, hvor der både er mulighed for erhverv og kultur på Charlottenlund Slot.

Den nye lokalplan kommer to år for sent, hvor slottet allerede ER udlejet til erhverv. Det er ikke korrekt, som Hans Toft påstår, at Slots- og Kulturstyrelsen har foretrukket erhverv frem for kultur. Styrelsen var nødt til at udleje til erhverv, da kommunen ikke tidligere gav tilladelse til, at bygningerne måtte bruges til kultur. Hvad nytter det, at man nu kommer og siger, bygningerne må benyttes til kultur, når der ER indgået mangeårige lejekontrakter med erhvervsvirksomheder?

Resten af bygningerne i Slotsparken - undtaget tidligere akvarie – i en anden lokalplan er blevet øremærket til ungdomsboliger. Dette på trods, at mere end 100 høringssvar og 2.000 underskrifter har forsøgt at råbe politikerne op om, at man skulle droppe ideen med ungdomsboliger på denne kulturarv.

I lokalplanen skriver kommunen at bygningerne 'kun' må benyttes som ungdomsboliger. Kommunen lytter ikke til de mange høringssvar, og ej heller bygningernes ejer, Slots- og Kulturstyrelsen, der klart i flere høringssvar har afvist ungdomsboliger, som ændrer bygningsmassen og ødelægger kulturarven.

Kulturvision Charlottenlunds oprindelige vision var at etablere 'Charlottenlund Kulturpark', hvilket omfattede de fleste bygninger i området. Denne vision blev i sin tid 'købt' af Slots- og Kulturstyrelsen. Men som følge af kommunens manipulerende lokalplansproces har det forhindret Styrelsen og kulturinitiativerne i at samarbejde om at realisere den brede kulturvision, som burde være realiseret i området.

Vi har en utroværdig borgmester Hans Toft, der manipulerer med borgerne, ikke holder sig til sandheden i processen og fører borgerne bag lyset.

Publiceret 20 June 2018 15:30