De gamle overdragelsespapirer er ikke blevet fundet frem. Det er en fejl, for de kan indeholde særaftaler, f. eks. om tilbagelevering efter brug, skriver en læser. Arkivfoto

De gamle overdragelsespapirer er ikke blevet fundet frem. Det er en fejl, for de kan indeholde særaftaler, f. eks. om tilbagelevering efter brug, skriver en læser. Arkivfoto

DEBAT: Kommunalbestyrelsen har undladt at fremlægge afgørende oplysninger

Af André Palsgård, Kildebakkegårds Allé 23, Dyssegård

I 1920erne blev en del af Forstbotanisk Have eksproprieret for at jernbanen ved Charlottenlund Station kunne få en godslæsseplads.

De gamle overdragelsespapirer er ikke blevet fundet frem. Det er en fejl, for de kan indeholde særaftaler, f. eks. om tilbagelevering efter brug.

Dog indeholdt loven på det tidspunkt allerede en generel tilbageleveringsklausul.

I 1960erne blev mange jernbaner nedlagt, og tilbageleveringsklausulen blev afskaffet ved lov. Derved slap DSB for arbejdet med at aflevere de mange små grundstykker til de mange lodsejere. Det medførte blandt andet, at nogle af banestrækningerne kunne ombygges til cykelstier.

Men Forstbotanisk Have kan ikke sammenlignes med de mange private lodsejere. Forstbotanisk Have er en rekreativ, historisk og videnskabelig park, der ganske vist ligger i Gentofte Kommune, men må opfattes som alle danskeres fælles ejendom.

Kan det tænkes, at lovgiverne i 1960erne skulle have overset specielle offentlige områder som Forstbotanisk Have? Nej - loven må formodes at indeholde undtagelser for særlige områder.

Gentofte Kommunes kommunalbestyrelse har forsømt at finde og fremlægge sagsakterne fra 1920erne. Kommunalbestyrelsen har også forsømt at fremlægge loven fra 1960erne – dens bogstav og dens hensigter og dens undtagelser.

Kommunalbestyrelsen bør lade en uvildig jurist se nærmere på ekspropriationssagen og lovene, og fremlægge resultaterne – gerne i denne avis.

Kommunens byggeplaner bør stilles i bero, indtil disse nødvendige forudsætninger foreligger.

Publiceret 21 June 2018 11:30