DEBAT: Europa er forenet i mangfoldighed - også Gentofte

Kristine Kryger, Medlem af Gentofte Kommunalbestyrelse for Radikale Venstre

Det europæiske flag symboliserer både EU og Europas enhed og identitet. EU er et samarbejde mellem lande, men det er også et samarbejde, der har stor betydning for kommunerne og borgerne, når det handler om fx udbud, miljø, klima og digital sikkerhed, mv.

Derfor synes jeg, at Gentofte Kommune skal fejre Europadagen ved at lade EU flaget vaje ved vores rådhus den 9. maj. Det er vigtigt fejre de resultater det samarbejdende Europa hele tiden skaber, og det er ligeså relevant for borgerne i Gentofte kommune som alle andre steder i unionen.

Hvert år den 9. maj fejres Europadagen i alle EU-lande - inklusiv i Danmark. Dagen markerer offentliggørelsen af Schuman-erklæringen i 1950, hvori tyske og franske diplomater rakte hånden ud til hinanden i håbet om at skabe et forpligtende samarbejde på tværs af forskelle og forhistorie. Schuman-erklæringen og de efterfølgende årtiers udbygning af det forpligtende samarbejde har ledt til den Europæiske Union som Danmark sammen med 27 andre lande er en del af i dag.

Det europæiske samarbejde har betydet, at vi har undgået krige i og fundet fredelige løsninger på konflikter. Unionens motto, “forenet i mangfoldighed”, indkapsler kernen i samarbejdet. At Danmark i fællesskab med de andre medlemslande vil finde løsningerne på de problemer, vi ikke kan løse alene. I en tid hvor flere slår sig op på at fremhæve forskelle og uenigheder, er det værd at fejre samarbejde.

Det er værd at fejre, at vi på de fleste områder kan finde hinanden i brede aftaler - både på europæisk og kommunalt plan. Brede aftaler som tager hånd om de frie demokratiske samfund vore forfædre har skabt sammen, og som vi nu varetager og udbygger i fællesskab, så de kommende generationer også kan leve i frie demokratiske lande.

Publiceret 15 August 2018 20:00