Skovløberhuset står og forfalder sammen med pavillonen ved Charlottenlund Station, konstaterer Bo Christensen.

Skovløberhuset står og forfalder sammen med pavillonen ved Charlottenlund Station, konstaterer Bo Christensen.

DEBAT: Charlottenslum i skovløberhus og pavillon

Af
Bo Christiansen,

Strandvejen 283 A,

Charlottenlund

To små fine bygninger står og forfalder i vores skønne Charlottenlund Skov. Det tidligere skovløberhus nord for Jægersborg Allè og den lille fine pavillon ved nedgangen på skovsiden til tunnelen under Charlottenlund Station er i miserabel stand. Det er skæmmende og giver en utryg stemning.

Med få midler kunne man gøre bygningerne til levende rum for Gentofte Kommunes borgere og besøgende; pavillonen har i mange år været brugt af spejdere – det ville være i korpsånden at bemande den ottekantede bygning som et borgerdrevet samlingssted og en informationskiosk for fugle- og florainteresserede med gang i Forstbotanisk Have. Skovløberhuset kunne bl.a. fungere som et fortrinligt værested for Gentofte Kommunes unge. Konstruktive initiativer, som hurtigt kunne vende den negative spiral.

Det er imidlertid påfaldende, at man i en velhaverkommune som vores har forfaldne bygninger i et offentligt område, hvor mange har deres gang.

Der kan være økonomiske overvejelser bag det planlagte penthouse-etagebyggeri på loppemarkedsgrunden, men bør vi ikke have overskud til at disponere efter andre slags bundlinjer, socialt, grønt, æstetisk?.

Området savner under alle omstændigheder tryghedsskabende initiativer, og her kunne de to sunde bygninger og medborgerinitiativer som det første komme i spil.

Publiceret 12 September 2018 15:41