Arkivfoto

Arkivfoto

DEBAT: Byggeri ved/i Forstbotanisk Have i Charlottenlund

Henning KleeSchimmelmannsvej 47Charlottenlund

debat Den 5. juni i år (Danmarks Grundlovsdag) præsenterede Villabyerne Gentoftes borgere for den kommende ejer af arealet vest for Forstbotanisk Haves planer for en ganske massiv bebyggelse klos op ad det historiske arboret, der daterer sig tilbage til det 18. århundrede.

Gentofte Kommune rummer med området, der strækker sig fra Charlottenlund Fort op gennem Charlottenlund Skov, omfattende slottet og slotsparken og videre til Forstbotanisk Have en del af landets kulturarv med en rig kulturhistorie tilknyttet, som kommunen har en både juridisk og moralsk pligt til at bevare for eftertiden i bedst mulig tilstand og som et rekreativt område i en meget tæt befolket kommune, hvor trængselsproblemer er åbenbare for enhver.

Bebyggelse af den såkaldte DSB-grund vil, uanset fra hvilken vinkel man iagttager den, totalt forandre det karakteristiske indtryk af Charlottenlund.

En påtænkt bebyggelse af et område, der i henhold til gældende lokalplan henligger som rekreativt område med en tilladelig byggeprocent på 10, vil kassere en tidligere kommunalbestyrelses besindige beslutning for området.

Det planlagte byggeri vil overstige den nugældende byggeprocent med flere hundrede og skabe et voldsomt øget trafikalt tryk på hele området.

Det er vanskeligt at forstå rationalet i bestandigt at udbygge en kommune med et begrænset areal, der tæller mere end 75.000 personer , og flere end Danmarks 5. største by Esbjerg.

Ingen synes at have nogen interesse i disse kortsynede byggeplaner med undtagelse af sælgeren DSB og køberen Bonava Danmark A/S, men taberne bliver helheden.

Kommunalbestyrelsens officielle begrundelse for byggeriet er opfyldelsen af et opstillet behov for ungdomsboliger, der imidlertid kun udgør otte procent af den planlagte boligmasse i.h.t. byggeplanerne.

Kommunalbestyrelsens medlemmer opfordres på det stærkeste til at genoverveje dens planer, at gå en tur i området og at fastholde den gældende lokalplan samt anstrenge sig lidt mere for at finde alternativer til afdækning af det hævdede boligbehov og så lade kulturarven og den begrænsede natur i Gentofte være i fred.

Se www.profitbyggeri.dk.

Publiceret 14 September 2018 15:23

SENESTE TV