Formanden og næstformanden for Gentofte Kommunes Kultur-, Unge- og Fritidsudvalg mener, at Villabyernes dækning af planerne om at samle kommunens ungdomsklubber ét sted bærer præg af misforståelser.

Formanden og næstformanden for Gentofte Kommunes Kultur-, Unge- og Fritidsudvalg mener, at Villabyernes dækning af planerne om at samle kommunens ungdomsklubber ét sted bærer præg af misforståelser.

DEBAT: Et ekstra tilbud til Gentoftes unge

Anne Hjorth, formand for Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget og Jesper Marcus, næstformand for Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget i Gentofte Kommune

Fra august 2019 får alle udskolingselever fra kommunen et nyt mødested på Hellerupvej, hvor de kan komme både efter skole og om aftenen. Det bliver de unges eget sted, og de får stor indflydelse på aktiviteterne med lidt hjælp fra de voksne, der vil være til stede.

Det kommer ikke til at koste penge at komme på Hellerupvej, og man betaler kun for de særlige aktiviteter, man måtte tilmelde sig. Samtidig er der fortsat mulighed for, at udskolingseleverne, hvis de ønsker det, kan komme i de nuværende juniorklubber i Gentofte, Vognfjederen, Vangede og Ordrup.

Desværre har omtalen i Villabyerne båret præg af tre grundlæggende misforståelser, som vi hermed skal rette: For det første sparer kommunen ikke penge – vi bruger præcis de samme ressourcer på området som hidtil.

For det andet er det ukorrekt at ’klubberne lukker’. De unge, der gerne vil fortsætte i den lokale juniorklub, kan stadig gøre det.

Og for det tredje har der været en endog meget massiv inddragelse af både de unge selv og af medarbejderne på området.

Vi har i dag 6000 unge i alderen fra 7. klasse – 18 år i Gentofte Kommune. Under 10% af disse er medlemmer i de fire nuværende ungdomsklubber – og kun en lille del af de 10% møder rent faktisk op. Det er ærgerligt, for vi ved, at de unge savner et sted at mødes efter skole. Derfor er der også al mulig grund til at sige tillykke til Gentoftes unge. Vi håber, I bliver rigtig glade for de nye muligheder, og at I vil være med til at sætte jeres eget præg på Hellerupvej efter sommerferien.

Svar fra Villabyerne:

Villabyerne mener ikke, at artiklerne om ungdomsklubbernes fremtid har båret eller bærer præg af misforståelser.

For det første har vi på intet tidspunkt skrevet, at der er tale om en besparelse.

For det andet mener vi, at der er grundlag for at sige, at de aftenåbne klubber lukker, når man læser Gentofte Kommunes forslag til den nye organisering. Her står: "I modellen fokuseres og koncentreres ressourcerne i ét større ungemiljø, hvis profil og åbningstid følger de behov og ønsker, som mange unge har givet udtryk for. Som konsekvens af, at ressourcerne lægges i et større ungemiljø vil de nuværende ungdomsklubber og ungelounges fremover blive benyttet til selvorganiserede aktiviteter og pop up aktiviteter, når det er relevant.”

Længere nede i forslaget står der videre, at: "Reduktionen af matrikler frigiver de nødvendige ressourcer til en mere differentieret og målrettet pædagogisk indsats.”

I siger nu, at "De unge, der gerne vil fortsætte i den lokale juniorklub, stadig kan gøre det." Men det ændrer jo ikke ved, at ungdomsklubben forsvinder lokalt sammen med dens pædagoger, som følger med til det nye ungemiljø og i højere grad også skal være til stede på folkeskolerne, som forslaget lægger op til.

Desuden fremgår det af kommunens forslag, at der bliver tale om et mindre antal elever, der har behov for at blive i juniorklubben. Der står: "… at udskolingselever fremover vil have mulighed for at kunne blive på fritidscentrene, hvilket et mindre antal udskolingselever (primært 7. klasses-elever) har behov for.”

For det tredje er der flere meninger om, hvorvidt inddragelsen har været fyldestgørende eller ej. De forskellige meninger er kommet frem i Villabyernes artikler, hvor medarbejdere og forældre siger, at de ikke har følt sig inddraget nok, mens udvalgsformanden for Kultur-, Unge- og -Fritid siger, at hun mener, at alle relevante parter er blevet inddraget i processen.

Publiceret 03 October 2018 16:13

SENESTE TV