DEBAT: Ingen skam at blive væk, når man ikke er inviteret

Brigitta Volsted Rick (SF) og Kristine Kryger (R), medlemmer af kommunalbestyrelsen

Vi læste med undren i Villabyerne forrige uge, at kommunalbestyrelsen var blevet inviteret på besøg i Aktivitetshuset på Gersonsvej, men kun to kommunalpolitikere var dukket op.

Dette er ikke korrekt. Det var Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget, man havde inviteret, og derfor er der en ganske naturlig forklaring på, at vi var fraværende.

Vi bestræber os på at komme til så mange borgerdialoger som muligt, men som kommunalpolitiker er man typisk også fuldtidsbeskæftiget i andet job, så nogle gange kan det være en udfordring at få kalenderen til at gå op.

Et andet arrangement, som vi eksempelvis ærgrer os over at gå glip af, er mødet omkring biodiversitet i Charlottenlund Skov. Dette møde er fra Naturstyrelsens side lagt mandag den 8. oktober, og dette er sammenfaldende med kommunens 2. budgetbehandling.

Der foregår så mange spændende og vigtige ting / arrangementer i vores kommune, som vi gerne vil deltage i, men det kræver, at arrangørerne, hvis de gerne vil have os politikere med, orienterer sig på kommunens hjemmeside og undgår sammenfald med de fastlagte politiske møder.

Publiceret 09 October 2018 17:30

SENESTE TV