DEBAT: Høj faglighed i Gentofte Kommunes rehabiliteringstilbud

Else Marie Tuxen, Sassvej 16, Gentofte & Anders Holm Hansen, Fuglegårdsvænget 74, 1.th., Gentofte

I en tid hvor sundhedsområdet ofte opleves presset og utilstrækkeligt, ønsker undertegnede at dele vores oplevelse omkring mødet med Gentofte Kommunes indsats på forebyggelses- og rehabiliteringsområdet.

Vi fik begge i 2017/18 Tranehavens tilbud om ambulant rehabilitering med både individuel- og holdtræning.

Umiddelbart var vores forventninger til rehabiliteringen, at behandlingsfokus ville være rettet mod vores respektive nakke- og hoftesmerte-område.

Her mødte vi begge, og parallelt i vores behandlingsforløb, en både yderst faglig kompetent og anerkendende fysioterapeut.

Terapeutens faglige tilgang til genoptræning var helhedsorienteret og baseret på den nyeste smertevidenskabelig tilgang til hjernens rolle i forhold til smertehåndtering.

Det blev en øjenåbner for os begge i forhold til mulighederne for selv at mestre de udfordringer, som vores fysiske gener gav os.

Udover den individuelt tilrettelagte fysiske rehabilitering fik vi konkret undervisning i denne nye tilgang.

Dels har dette for os begge betydet en mere konstruktiv måde at forholde os til vores individuelle gener på. Dels har det undervejs i den meget brugbare udetræning betydet, at vi begge gradvist og mere trygge, har kunnet øge de fysiske udfordringer. Dette har igen virket positivt på vores fysiske formåen, vi kunne mere og mere, og dermed også virket positivt på livskvaliteten - på trods af det aktuelle, fortsat fysisk nedsatte funktionsniveau.

Med baggrund indenfor sundhedsområdet som hhv. mangeårig psykoterapeut indenfor psykiatrien i RHP og som undervisende fysioterapeut vil vi gerne udtrykke en stor taknemmelighed for den høje grad af faglighed, samt den medmenneskelige varme og respekt, vi begge er blevet mødt med af vores fysioterapeut i dette forløb.

Forventningerne blev ovenud indfriet i Tranehaven, Gentoftes Kommunes Center for forebyggelse og rehabilitering på Sankt Lukas Vej.

Stor tak.

Publiceret 25 October 2018 08:00