DEBAT: Én gang bebygget, altid bebygget

Malene Wiinblad, Jensløvs Tværvej 22, 3. tv

Danmark er et lille land med knappe ressourcer. Heldigvis har vi lange traditioner for bevare, frede og tænke i helheder i stedet for at bruge løs af ressourcerne uden omtanke.

Jord er en af disse knappe ressourcer. Vi ved af erfaring, at er et område først bebygget er det meget sjældent, at det kommer tilbage til oprindelig ubebygget tilstand.

I Gentofte Kommune er der særlig gode konservative traditionerne for at værdsætte de gamle fine kultur- og naturperler, som findes her. Én af disse kultur- og naturperler er Den forstbotaniske Have ved Charlottenlund Station, som har ligget der i knap 200 år. Den er et herligt vildnis med mange sjældne og gamle planter fra hele verden, som glæder mange hver dag.

Med det planlagte boligbyggeri vil Forstbotanisk Have lide stor skade på grund af skyggevirkning af bygningerne, som vil tage meget af solen fra vest og på grund af ændrede grundvandsforhold.

Ud fra en snæver betragtning kan området synes lille og ubetydeligt, men ses det ud fra helhedsbetragtning er det afgørende at bevare som en rekreativ bufferzone mellem stationen og den enestående Forstbotaniske Have. Som digteren Christian Richard skriver i en af vores berømte fædrelandssange ”Målt med Verden er det lille derfor ingen plet at spilde, Målt med hjertet er det stor. Der er Danmarks saga gjort”. I tråd med kommunens tradition for påskønnelse og bevarelse af natur- og kulturarven, bør området ved Charlottenlund Station forblive et rekreativt område til fortsat glæde for nuværende og kommende generationer.

Du kan støtte bevarelsen af det grønne område ved Forstbotanisk Have ved at give din underskrift på www.greengentofte.dk. Sende dit høringssvar, når kommunen forsøger at lave lokalplanen om. Eller opgive din mailadresse på www.greengentofte.dk, så skriver vi til dig, når du kan give høringssvar. Eller skrive til kontakt@greengentofte.dk.

Publiceret 29 October 2018 09:00