DEBAT: Vi skal lytte til borgernes protester om Forstbotanisk Have

Jeanne Toxværd, Enhedslisten, medlem af kommunalbestyrelsen

Enhedslisten har tidligere peget på DSB-grunden ved Charlottenlund Station som et velegnet sted at bygge ungdomsboliger og almene boliger, men vi har skiftet standpunkt, efter vi har lyttet til argumenterne fra borgerinitiativet og fra de lokale græsrodsorganisationer, der er imod byggeri på grunden.

Vi har hele tiden været imod det foreliggende forslag fra et svensk byggefirma, der vil etablere store lejligheder og som har fundet plads til nogle få små familie- og ungdomsboliger for at få projektet til at se godt ud, på et meget lille grundareal. Anlægsprocessen vil påvirke grundvandet via dræning, så der er risiko for, at træer i Forstbotanisk Have går ud på grund af mangel på vand.

Hver bolig skal have minimum 1½ parkeringsplads, der skal være plads til affaldssortering, renovationsafhentning og mange andre ting, der er nødvendige ved etablering af nye boliger – det er der ikke plads til på det lille område. Vi må erkende, at området ikke er egnet til byggeri!

Derfor opfordrer vi hvert enkelt parti i kommunalbestyrelsen til at genoverveje deres holdning. Skal vi virkelig sidde 16.295 borgerprotester overhørig? Er den megen snak om borgerinddragelse og samskabelse blot tom snak? Samskabelse er at flytte indflydelsen væk fra rådhuset og at sætte borgernes ressourcer og ideer i spil?

Samtidig skal vi finde andre steder til almene familie- og ungdomsboliger. Der er mange, som har peget på alternative adresser for familie- og ungdomsboliger. Vi foreslår bl.a., at kommunen laver en undersøgelse af muligheden for at bygge flere etager oven på de nuværende ungdomsboliger i kommunen.

Generelt bør kendskabet til Forstbotanisk Have udbredes, da det er den ældste af sin art i Danmark, som indeholder store kulturhistoriske og naturmæssige værdier. Gentofte Kommune har pligt til at beskytte kulturarven og bør i langt højere grad støtte haven med økonomi og professionelle ressourcer til gavn for alle generationer.

Publiceret 08 November 2018 11:30

SENESTE TV