DEBAT: Forstbotanisk Have og et demokratisk, juridisk faux pas

Nina Holstein, Blidahpark 31, st. tv., Hellerup

Det var en fornøjelse at overvære en gruppe Gentofte-borgere overrække mere end 16.000 underskrifter imod bebyggelse af grunden mellem Forstbotanisk Have og Charlottenlund Station til borgmester Hans Toft på kommunalbestyrelsesmødet den 29. oktober 2018. Gruppen fremførte dens velforberedte synspunkter sagligt, seriøst, skarpt og uden føleri – en toppræstation.

Der udspandt sig mellem kommunalbestyrelsen og gruppen en dialog om, hvorvidt kommunen i sin høringsskrivelse til forhøringen om byggeprojektet i foråret 2018 havde indkaldt i overensstemmelse med Planlovens § 23 c, hvori der står, at kommunen skal indkalde ideer/forslag fra borgerne med henblik på planlægningsarbejdet, inden kommunen udarbejder et forslag til byggeprojekt.

Under drøftelsen fik borgmester Hans Toft sagt, at såfremt der ikke var indkaldt til forhøring i overensstemmelse med planlovens § 23 c ville han sørge for, at forhøringen gik om, "hvilket jo bare ville forhale processen et par måneder” (citeret efter hukommelsen).

Det er ved gud beskæmmende, at en folkevalgt kommunalpolitiker, der er sat til at forvalte de fælles værdier på fællesskabets vegne, utvetydigt giver udtryk for, at denne formelle høringsregel alene er – formel. Formålet med forhøringen er, at kommunen indholdsmæssigt skal orientere sig i borgernes holdninger til et påtænkt nyt projekt og tage bestik heraf, eventuelt ligefrem lade sig berige af ny indsigt og ændre holdning til et påtænkt projekt.

Et juridisk, formelt krav til en kommune om at indhente ideer/forslag fra de borgere, hvis interesser de er sat til at forvalte, kan ikke reduceres til ren procedure - dette vil være et juridisk og demokratisk faux pas.

Det er jo lige før, man går ind i kommunalpolitik for at undgå, at de regler, der skal sikre en demokratisk proces, og som vi har en smuk tradition for i Danmark, sparkes til hjørne som ren formalia. Det må gøre enhver temmelig bekymret for den demokratiske proces i kommunen – også i forhold til fremtidige projekter, der forsøges søsat af Gentofte Kommune.

Publiceret 12 November 2018 10:00