Vor læser er træt af at skulle indånde røgen fra brændeovne. Modelfoto: mostphotos.com

Vor læser er træt af at skulle indånde røgen fra brændeovne. Modelfoto: mostphotos.com

DEBAT: Så er fyringssæsonen i gang igen

Morten Gjøl, Ericavej 154, Gentofte

I Gentofte Kommune er der endnu ingen regulering af brug af brændeovne, hvilket betyder, at tætbebyggede villaområder nu og det næste cirka halve år skal indhylles i giftig ildelugtende røg fra brændeovne.

For en af vores naboer er det at brænde træ af nærmest pyromantisk karakter. Foruden flere bålfade, en udepejs og en udeovn drevet af brænde fyres der i deres brændeovn fra oktober til marts. For os betyder det, at udluftning afgrænses til korte perioder, hvor det enten blæser i 'den rigtige retning' eller vores nabo ikke er hjemme.

DTU har allerede i 2016 beregnet, at helbredsomkostningerne ved at fyre med brændeovne er størst og markant større i tæt befolkede områder og, jf. deres model, værst i bl.a. Gentofte.

I Gentofte Kommune må man altså indstille sig på at leve et kortere liv som følge af brændeovnsfyring. På trods af, at brændeovnsfyring er utidssvarende og unødigt med de renere opvarmningsformer, vi har i Gentofte i form af naturgas og fjernvarme.

Det er interessant, at vi er så mange, der må finde os i denne forurening på trods af det helt unødige i dette. Der er masser af ny teknologi til at afhjælpe forureningen fra brændeovne fra filtre til naturgas-aggregater, der giver den samme varme og hygge uden at forurene en brøkdel af det, en brændeovn forurener.

Jeg vil opfordre til, at Gentofte går forrest og benytter enten regulering eller ny teknologi til at sikre et bedre miljø for alle Gentoftes borgere.

Publiceret 13 November 2018 18:19