"De sidste mange års boligpolitik i Gentofte må antages at være forfejlet," skriver en læser. Arkivfoto

DEBAT: Vores dyrebare natur

Ture Lindgren, Parkvænget 33, Charlottenlund

Det var heldigt for Forstbotanisk Have, at jernbanen til Klampenborg blev placeret langs Havens skel mod vest, for dermed undgik Haven her den villabebyggelse, som efterhånden opførtes langs Haven mod syd.

For Gentofte-borgerne var det også et held, for vi fik det store åbne areal foran stationsbygningen og udsigten til skovbrynet, som er en stor glæde for de utallige borgere, som dagligt færdes på og omkring stationsområdet.

Med Hans Toft som borgmester kan heldet måske nærme sig sin udløbsdato. For han ønsker via en lokalplan at give grønt lys for et gigantisk byggeri på det smalle jordstykke mellem Haven og jernbanen, som oprindelig var en del af Haven, men som i en årrække har været anvendt af DSB.

I Kommuneplanen, hvis udarbejdelse må antages at bero på fornuftige overvejelser, er arealet udlagt som grønt område. Som læserne formentlig har bemærket, har Hans Toft egenrådigt degraderet området til en "grusbunke", som han omtaler med foragt og ønsker bebygget med over 100 lejligheder.

Under spørgetiden ved kommunalbestyrelsesmødet den 29. okt. henviste borgmesteren spørgerne til at tale med DSB, såfremt man ønskede en anden anvendelse af arealet end bebyggelse. Og spørgsmålet om, hvorvidt det ikke er kommunen, der bestemmer, hvad et areal kan bruges til, besvarede borgmesteren benægtende. Men så vidt jeg ved, er det kommunen og ikke DSB, der er lokalplanmyndighed her på egnen.

Hvorfor siger borgmesteren sådan noget, og hvorfor er han så ivrig efter at føje et DSB, som åbenbart ikke kan læse Kommuneplanen? Borgmesteren vil sikkert fortsat nævne et påtrængende behov for ungdomsboliger som argument for kommunens medvirken til denne massive naturødelæggelse.

Da ungdomsboligerne kun udgør 8 procent af det planlagte bygningsareal, er der tale om, at borgmesteren har mistet sin proportionssans, og at de sidste mange års boligpolitik i Gentofte må antages at være forfejlet.

Publiceret 23 November 2018 15:12