"Hver gang man fra kommunens side ønsker at opføre almene boliger, går Enhedslisten imod med nogle bemærkninger om, at de mener at vide, der kan bygges alle andre steder her i kommunen," skriver en læser. Arkivfoto

DEBAT: Enhedslisten og de almene boliger

Ole Lund Petersen, Stolpehøj 104, 2. sal tv., Gentofte

Ole Lund Petersen, Stolpehøj 104, 2. sal tv, Gentofte

Jeg må, som socialdemokrat og formand for en almen boligforening, stille det spørgsmål; hvilke interesser tjener Enhedslisten, når det drejer sig om at opføre almene boliger i Gentofte? Ryster de på hånden på grund af 16.000 underskrifter?

Fra kommunalbestyrelsens talerstol udtaler de, at de er det eneste socialistiske parti i Gentofte? Hvorfor stemmer Enhedslisten så imod opførelse af gode sunde familieboliger her i kommunen?

For at blive i Enhedslistens terminologi, er det så overklassens interesser, de varetager eller er det arbejderklassens? Hver gang man fra kommunens side ønsker at opføre almene boliger, går Enhedslisten imod med nogle bemærkninger om, at de mener at vide, der kan bygges alle andre steder her i kommunen.

Gud ved, om de kender til almenboligloven og de begrænsninger der er, når der skal opføres almene boliger? Hvad er Enhedslistens boligpolitik? I øjeblikket italesætter de, i forbindelse med den vedtagne ghettoplan, at der skal rives 11.000 boliger ned. De kender åbenbart forhandlingsforløbet på trods af, at Enhedslisten og Alternativet ikke har deltaget i hele arbejdet med Ghettoplanen.

Enhedslisten udtaler, at man burde kunne anvise boliger til lejere i den private boligmasse?

Det kan man allerede i dag, iht. boligreguleringsloven § 48, stk. 2-4, hvis en kommune konstaterer tomme private lejemål. Hvad er Enhedslistens løsningsforslag for de socialt udsatte boligområder, hvor vi må konstatere, at vi står med nogle boligområder, hvor det kan være utrygt at bo – hvor busser ikke tør køre igennem – hvor brandvæsenet ikke kan udføre deres arbejde – hvor retspraksis halter langt bag efter, hvis der er personer der skaber utryghed i et boligområde?

Jeg er glad for, at Socialdemokratiet indgik i forhandlingerne om en plan for socialt udsatte boligområder, for det kunne ikke fortsætte, uden det endte negativt for de beboere, der bare vil have et trygt boligområde.

Publiceret 07 December 2018 15:54