Forstbotanisk Have er en enestående samling af træer fra hele verden, lyder det fra læserbrevskribenten. Arkivfoto

Forstbotanisk Have er en enestående samling af træer fra hele verden, lyder det fra læserbrevskribenten. Arkivfoto

DEBAT: Træer fra hele verden

Af
Hanne Salomon Hvistendahl

Ordrupvej 92

3. th.

Charlottenlund

Forstbotanisk Have er en enestående samling af træer fra hele verden.

Skønt der i Danmark findes regler om byggezoner fra skove, lader det nu til, at kommunalbestyrelsen i Gentofte dispenserer fra normalt gældende regler herfor og vil tillade opførelse af et større byggeri meget tæt på denne lille, enestående skovhave.

En beslutning, der ikke kun gælder for vor generation, men som rækker langt videre.

I mit arbejde med at finde rundt i, hvem der reelt ejer og har ansvar for Forstbotanisk Have, stødte jeg på en omtale om, hvordan man efter noget besvær fik reddet et meget gammelt egetræ, da man skulle bygge ved Skovgårdsskolen. Det var kun eet egetræ. Her er tale om mange, unikke sorter, der måske går tabt, hvis der bygges for tæt.

Haven er fra 1799 og blev etableret til undervisningsformål og er efter rigtig manges mening absolut bevaringsværdig. Måske burde UNESCO tage den under sine beskyttende vinger.

En urskov i Polen er bevaringsværdig. Det samme må Forstbotanisk Have være. Og da der her er tale om et relativt beskedent område, kan det nok ikke være nær så bekosteligt at frede og bevare det for eftertiden.

Jeg appellerer kraftigt for, at man med alle gode kræfter griber ind i tide, så også kommende generationer kan glæde sig over dette enestående stykke natur og de unikke sorter. Det vil ikke kunne genskabes, hvis først det går tabt.

Publiceret 10 December 2018 07:01

SENESTE TV