DEBAT: Ingen modstrid mellem borgmester og forvaltning

Teknisk direktør, vicekommunaldirektør Lis Bjerremand, Gentofte Kommune

I Villabyernes artikel ’Borgmester modsiger sin egen forvaltning i byggesag’ påstås det, at der er en modsætning mellem Plan og Bygs miljøscreening af et kommende byggeri på arealet øst for Charlottenlund Station og borgmester Hans Tofts udtalelser på kommunalbestyrelsens møde den 29. oktober.

Dette er ikke tilfældet.

Borgmesteren udtalte på mødet i kommunalbestyrelsen, at byggeriet "ikke kommer til at berøre Forstbotanisk Have". Her henviste han til byggeriets fysiske placering på grunden, og til at byggeriet vil blive placeret på gruspladsen mellem stationsarealet og Forstbotanisk Have – og dermed uden at komme i berøring med selve haven. Borgmesteren orienterede desuden om, at de første skitser på projektet var ved at blive ændret - blandt andet med henblik på at trække byggeriet længere væk fra Forstbotanisk Have.

Miljøscreeningen derimod skulle afdække, om der skal foretages en miljøvurdering i forbindelse med det kommende forslag til lokalplan for området. Miljøscreeningen er udarbejdet af Plan og Byg. Den blev hverken drøftet eller kommunikeret til mig, kommunaldirektøren eller borgmesteren forud for afsendelsen til relevante myndigheder, herunder til Miljøstyrelsen, og borgmesteren var i øvrigt heller ikke gjort bekendt med miljøscreeningen forud for mødet i kommunalbestyrelsen.

Miljøscreeningen er foretaget før mødet i kommunalbestyrelsen og på et tidspunkt, hvor den præcise beliggenhed og udformning af byggeriet slet ikke er fastlagt. Det er en mistolkning at konkludere, at der ved miljøscreeningen er konstateret miljømæssige forhold, der kan påvirke omgivelserne. Sådanne eventuelle konklusioner kan naturligvis først drages, når der foreligger et fastlagt projekt og er gennemført den egentlige miljøvurdering.

Ej heller kan screeningen tages til indtægt for, at der ikke er forurening på området. I screeningen refereres blot til, at regionen ikke har foretaget en kortlægning af jordforurening i området.

Svar fra Villabyerne:

Det er svært at forestille sig, at borgmesteren kun talte om den fysiske placering, da han talte om, at byggeriet ikke vil berøre Forstbotanisk Have. Lyt til båndet fra kommunalbestyrelsesmødet den 29. oktober. Borgmesteren bliver spurgt, om han vil arbejde på at forhindre ødelæggelsen af Forstbotanisk Have og bevarelse af arealet øst for jernbanen. Borgmesteren svarer: "Til det første spørgsmål svarer jeg ja, for det kommer ikke til at berøre Forstbotanisk Have”. Det er næppe kun Villabyerne, der hører det som, at byggeriet ikke får nogen effekt på Forstbotanisk Have.

Det er fint, at borgmesteren på kommunalbestyrelsesmødet ikke var bekendt med miljøscreeningen, det kunne han sådan set bare have svaret os. Det var et af vores spørgsmål.

"Det er en mistolkning at konkludere, at der ved miljøscreeningen er konstateret miljømæssige forhold, der kan påvirke omgivelserne," skriver Lis Bjerremand. Det giver ingen mening, mest af alt, fordi det er en formulering, vi ikke benytter os af. Vi nøjes med at citere fra selve miljøscreeningen, bl.a. denne sætning: "Lokalplanforslaget skal Miljøvurderes, idet det må anses for sandsynligt at en realisering af planerne kan medføre væsentlige påvirkninger af miljøet."

Det giver heller ikke mening, når Lis Bjerremand skriver, at screeningen ikke kan tages til indtægt for, at der ikke er forurening på området. Vi har ikke skrevet, at grunden ikke er forurenet. Vi har skrevet, at Gentofte Kommune ikke har noget kendskab til, at jorden skulle være forurenet. Forståeligt, når regionen ikke har foretaget en kortlægning af jordforurening i området. Men det ændrer ikke på, at borgmesteren gentagne gange kalder jorden for forurenet, så naturligvis giver det mening at spørge ham på hvilket grundlag, han konkluderer det på.

Villabyerne står ved hvert et ord, hvert et komma i vores historie. Lis Bjerremands indlæg kan ikke leve op til sin egen rubrik.

Publiceret 13 December 2018 19:30