"Vi lever i en tid, hvor nærheden til smukke og grønne områder betyder stadig mere for mange mennesker. Hvor der er en stigende bevidsthed om vores ansvar for at bevare natur- og kulturværdier for de fremtidige generationer," skriver en læser.

DEBAT: Forstbotanisk Have - kortsigtet og hensynsløst

Af
Majken Schultz,

Viggo Rothesvej 7 B,

Charlottenlund

Det er meget prisværdigt, at Villabyerne bliver ved med at følge op på sagen om et muligt byggeri ved Forstbotanisk Have. Og det er godt at konstatere, at så mange borgere er ramt af oprigtig harme over, at kommunen kan tænke så kortsigtet og så hensynsløst i relation til et stykke umistelig natur- og kulturhistorie.

Det er en sag, som er alt for vigtig til at blive glemt - selv om kommunen med sine bureaukratiske og manglende svar sikkert selv synes de gør, hvad de kan for at tale utilfredsheden med byggeriet ned. Men så enkelt er det ikke. Vi lever i en tid, hvor nærheden til smukke og grønne områder betyder stadig mere for mange mennesker.

Hvor der er en stigende bevidsthed om vores ansvar for at bevare natur- og kulturværdier for de fremtidige generationer. Hvor muligheder for naturlig klimasikring og afvanding bliver stadig vigtigere. Og hvor pletter med stilhed og skønhed er med til at løfte livskvaliteten i bebyggede boligområder.

Vi lever også i en kommune, hvor rigtig mange borgere, som aldrig nogen sinde kunne drømme om at stemme konservativt, alligevel har stemt på de konservative lokalt, fordi de alt andet lige har stået for en fremsynet og ansvarlig kommunalpolitik.

Mit bud er, at netop denne sag er i strid med alt det, som de konservative har stået for i kommunen og derfor meget vel kan føre til, at mange borgere ser sig om efter andre muligheder. Derfor ville det være rigtig godt at få en præcis tilkendegivelse i Villabyerne fra de forskellige partier i kommunen om, hvor de står i denne sag - og hvad de har tænkt sig at gøre ved det. Det er på tide, at der kommer en seriøs debat om alternative anvendelser af området, som er i pagt med en ansvarlig fremtid.

Publiceret 20 December 2018 07:33