"Adgang til fair prissat elektricitet med høj forsyningspålidelighed er en livsnødvendighed der ikke bør dikteres af kapitalfonde der primært er drevet af kortsigtede kapitalinteresser. Især fordi Radius ikke har noget konkurrenter og Energitilsynets regulering kan blive for lempelig,"skriver en læser. Foto: Mostphotos

DEBAT: Radius må ikke sælges til en kapitalfond

Af Todd W. Johnson, Skovshovedvej 10 D, Kandidat som forbrugerrepræsentant til Radius Elnet A/S bestyrelse

Ørsteds kommende frasalg af sit el-netselskab Radius giver anledning til bekymring, især vedrørende ejerskabet. Jeg stiller op som forbrugerrepræsentant i Radius til valget d. 7.-28. januar med den klare holdning at Radius ikke bør sælges til en kapitalfond.

Radius er eneejer af de kabler i jorden som fordeler elektricitet til ca. 1 million forbrugere på Sjælland og ejer desuden elmålere i private hjem. Ingen andre kan udbyde den samme service. Med andre ord er Radius et monopol.

Ren finansielt er Radius guf for kapitalfonde: Indtjeningen er overordentlig høj og meget stabil. Siden 2010 har Radius tjent 3,9 mia. kr. Hele profitten er blevet udbetalt til moderselskabet Ørsted, og altså ikke til forbrugerne. Det svarer til at hver forbruger overbetaler 500 kr. årligt!

I 2017 var Radius’ forrentning af nettoaktiver på 7% (langt over Energitilsynets ”forrentningsloft” på maksimalt 3%). Ikke dårligt for en statsreguleret monopolvirksomhed.

Radius er faktisk kun et mellemled i el-transmissionen. Radius ”leverer” ikke selv elektriciteten til slut-forbrugeren, de distribuerer blot elektricitet fra elværker til el-leverandører. Derfor kender de færreste Radius i deres hverdag.

Ikke desto mindre bør forbrugere vide at Radius er en afgørende del af Østdanmarks energi- og sikkerhedsinfrastruktur.

Adgang til fair prissat elektricitet med høj forsyningspålidelighed er en livsnødvendighed der ikke bør dikteres af kapitalfonde der primært er drevet af kortsigtede kapitalinteresser. Især fordi Radius ikke har noget konkurrenter og Energitilsynets regulering kan blive for lempelig.

Både konservative og socialdemokrater må forstå at Radius ikke er en hvilken som helst almindelig virksomhed og at vi bør sikre vores fælles interesser ved at sætte vise rammer for salget af Radius. Radius bør kun sælges til (a) et nyt andelselskab ejet af Radius’ forbrugere, (b) SEAS-NVE andelsselskab, (c) ATP eller (d) en bredere gruppe af danske pensionskasser – Radius bør ikke sælges til en kapitalfond!

Publiceret 09 January 2019 17:12

SENESTE TV