Træer med ødelagt rodnet ved byggeprojektet Henriksholm i Vedbæk.

Træer med ødelagt rodnet ved byggeprojektet Henriksholm i Vedbæk.

DEBAT: Ulovlig fældning af uvurderlige træer i Gentofte

Claus Winberg, Einar Holbølls Vej 7, Charlottenlund

Ja, denne overskrift kan vi desværre forvente at se, hvis kommunalbestyrelsen muliggør etagebyggeriet på grunden mellem Charlottenlund Station og Forstbotanisk Have. Entreprenørfirmaet Bonava, som har købt grunden af DSB, er nemlig kendt for at bygge fuldstændig uden hensyntagen til bevaringsværdige træer og beplantning.

Den lokale borgergruppe, som arbejder på at forhindre byggeriet klos op ad Forstbotanisk Have, har fået aktindsigt i forholdene omkring Bonavas projekt Henriksholm i Vedbæk, Rudersdal Kommune. I forbindelse med dette næsten nye byggeri har entreprenøren ulovligt fældet et stort antal bevaringsværdige træer. Ved anlægsarbejderne blev der desuden gået så hensynsløst til værks, at rodnettet til en række bevaringsværdige træer blev så beskadigede, at træerne måtte fældes.

Alt dette kan vi frygte, hvis borgmester Hans Toft får gennemtrumfet byggeprojektet ved Forstbotanisk Have. Ulovlig fældning af træer medfører normalt store bøder, og i Vedbæk blev entreprenøren pålagt at erstatningsplante et antal store ege- og bøgetræer. Forstbotanisk Have udgøres imidlertid af langt sjældnere træer, som ikke umiddelbart kan erstattes.

Dansk Dendrologisk Forening har udpeget 23 træer i Forstbotanisk Have som værende uvurderlige. Skal vi virkelig risikere at miste disse sjældne træer, blot fordi man partout vil tillade en bebyggelsesprocent på uhyrlige 69 procent på den smalle grund mellem Forstbotanisk Have og banen?

Borgmesteren har ved flere lejligheder forsikret om, at Forstbotanisk Have ikke vil tage skade af Bonavas byggeprojekt. Men vi har slet ikke tiltro til dette efter at have set, at Rudersdal Kommune på trods af tilsvarende løfter ikke har kunnet afholde Bonavas bulldozere fra at ødelægge de bevaringsværdige træer i Vedbæk.

Kære kommunalbestyrelse - er det ikke snart på tide at lytte til de 16.215 borgere, som ikke ønsker, at der bygges op ad Forstbotanisk Have?

Claus Skytte, direktør i Bonava.

Claus Skytte, direktør i Bonava.

Modreplik fra Claus Skytte, direktør i Bonava:

Bonava er inviteret til at give et svar til Claus Winbergs læserbrev, hvilket vi kvitterer for. Vi vil starte med at præcisere, at Vedbæk Park-projektet består af to dele; Bonavas byggeri af i alt 103 svanemærkede familierækkehuse, og Søllerød almene Boligselskabs byggeri af 51 almene lejeboliger.

Fotografiet af træer med ødelagt rodnet stammer ikke fra Bonavas rækkehusbyggeri, og vi kan derfor afvise, at skaderne skulle være forårsaget af vores entreprenører.

Herlighedsværdierne er en væsentlig årsag til, at Bonava har valgt at købe og udvikle området i Henriksholm, og det er også en vigtig grund til, at vores købere vælger at bosætte sig i Vedbæk Park. Derfor er vi naturligvis også interesserede i at bevare disse værdier.

Vi har lagt vægt på at få naturen integreret i rækkehusprojektet i videst muligt omfang og har været i tæt dialog med Rudersdal Kommune omkring udviklingen af nabolaget. I det omfang, der er fældet enkelte, større træer, er det sket i dialog med kommunen.

I forbindelse med rækkehusbyggeriet etableres et nyt skovbryn mod både øst og vest, ligesom Bonava i forbindelse med kulturhuset etablerer en naturlegeplads i området, til glæde for alle beboere i området.

Bonava er en af Nordeuropas største boligudviklere og står bag udviklingen af mange projekter i hovedstadsområdet. Vores intention med arealet ved Charlottenlund Station er, såfremt vi får mulighed for det, at udvikle gode hjem og attraktive udearealer, med respekt for omgivelserne og i tæt dialog med alle relevante myndigheder.

Publiceret 17 January 2019 09:00