"Jeres borgmester og de øvrige kommunalbestyrelsesmedlemmer sidder og forbereder en lokalplan gældende for DSB-grunden ved Forstbotanisk Have, som skal slippe Bonava løs mod en umistelig del af den kulturarv, som kommunen rummer," skriver en læser. Arkivfoto af Forstbotanisk Have.

DEBAT: Bonavas træmassakre i Vedbæk - duplik

Henning Klee, Schimmelmannsvej 47, Charlottenlund

Direktør Claus Skytte, Bonava A/S, ytrede sig i Villabyerne 15. januar 2019 en replik om den triste massakre på den beskyttede træbevoksning i Vedbæk Park, hvor Bonava har stået for erhvervelse og udvikling af området Henriksholm i Vedbæk og efterfølgende bebyggelse under navnet Vedbæk Park.

Det blev et dyrt bekendtskab for områdets gamle, bevaringsværdige træer, som læserne af Villabyerne har kunnet følge. Direktør Skytte, som i et besynderligt forsøg på krisestyring fylder offentligheden med direkte usande oplysninger om Bonavas bidrag i denne naturtragedie ved ynkeligt at tørre ansvaret af på angiveligt Søllerød Almene Boligselskab, overskrider alle grænser for ordentlighed.

Direktør Skytte opfordres til at søge aktindsigt i sagen i Rudersdal Kommune, hvorved han vil blive belært om sit selskabs konfrontation med de lokale myndigheder i anledning af virksomhedens udskejelser under byggeriet.

Kære Gentofte-borgere, det er til benefice for dette hæderværdige byggefirma, Bonava, at jeres borgmester og de øvrige kommunalbestyrelsesmedlemmer pt. sidder og forbereder en lokalplan gældende for DSB-grunden ved Forstbotanisk Have, som skal slippe Bonava løs mod en umistelig del af den kulturarv, som kommunen rummer.

Modreplik fra Claus Skytte, direktør i Bonava:

Der er i forbindelse med udbygningen af Henriksholm sket fældning af større træer, herunder også bevaringsværdige ege- og bøgetræer. Det fremgår af det orienteringsbrev, som Rudersdal Kommune har sendt til naboerne i området i januar 2018.

Bonava har i udviklingen af området og byggeriet af rækkehuse i Vedbæk Park været i tæt dialog med kommunen. Det gælder også i det omfang, hvor der har været behov for reetablering af bevaringsværdige træer og anden beplantning.

I år vil vi etablere parkeringspladser og adgangsvej til den del af bebyggelsen, der ligger mod vest. Indkørslen sker fra Henrikholms Allé, og for at anlægge adgangsvejen op gennem skoven er Bonava nødsaget til bl.a. at fælde et større egetræ. Det sker efter forudgående aftale med myndighederne. Vi rådfører os derudover med en forstkandidat i forhold til træer og bevaringstiltag.

Publiceret 28 January 2019 09:00