Over 100 Gentofte-borgere mødte for nylig op ved Gentofte Sø for at markere deres modstand mod et forslag fremsat af Dansk Folkeparti.

Over 100 Gentofte-borgere mødte for nylig op ved Gentofte Sø for at markere deres modstand mod et forslag fremsat af Dansk Folkeparti.

DEBAT: Misvisende kampagne om fredningsret

Af Pia Adelsteen (DF), MF, miljøordfører og formand for Miljø- og Fødevareudvalget

Flere steder i landet – også i Gentofte - havde Danmarks Naturfredningsforening (DN) henover weekenden indkaldt til såkaldte 'fredningsevents', hvor man ville vise sin modstand mod DF’s forslag om ændrede regler for fredningssager. Desværre blev disse events afholdt på et noget misvisende grundlag.

Det er for eksempel ikke korrekt, når arrangørerne antyder, at DF vil fratage DN muligheden for at rejse fredningssager.

Nej, vi vil faktisk udvide retten til at foreslå fredninger, så andre grønne organisationer får de samme muligheder, som DN har i dag. Samtidig vil vi sikre, at fredningssager fremover kommer til at foregå på en mere rimelig måde med en bedre demokratisk forankring.

DN har siden 1937 haft særret til at rejse fredningssager. Det kan i princippet ske uden at informere den berørte grundejer, som i værste fald først hører om fredningsforslaget, når det offentliggøres.

Det er ikke rimeligt. Grundejeren hænger jo på udgiften til advokat eller anden hjælp, hvis vedkommende er uenig i fredningsønsket.

På samme måde hænger kommunen på udgiften, hvis DN eksempelvis foreslår, at en fredning skal følges op med en offentlig sti eller vej i området.

Derfor mener vi, at de folkevalgte politikere skal være med til at godkende fredningsønsket. Det er mest demokratisk. Og hvis en kommune ikke vil medvirke til en fredning, så er der mulighed for at gå til Folketinget.

Jeg har stor tillid til, at de lokale borgere – bl.a. med hjælp fra DN – nok skal gøre deres stemme gældende, hvis der rejses en fredningssag.

Men det er altså det, DN kalder et angreb på naturen. Det er ærligt talt langt ude. Vi har intet ønske om at skade naturen. Og det vil vores forslag heller ikke komme til.

Publiceret 05 February 2019 10:11