"Den plast, der i Gentofte ikke sorteres og indsamles, ryger til forbrænding i stedet for til genanvendelse. Det er simpelthen spild af et godt materiale!" skriver folketingskandidat Marianne Bigum (SF). Pressefoto

DEBAT: Plastikrevolutionen begynder ved hoveddøren

Af
Marianne Bigum (SF)

folketingskandidat

Plast er et dejligt fleksibelt og billigt materiale, og det har derfor også en stor betydning for vores økonomi og dagligdag. Men brugen af plast er tyvedoblet siden 1960’erne, og samtidig med det stigende forbrug er plastforureningen også steget.

I Danmark indsamles kun 36% af plastemballagen til genanvendelse, og kigger man på, hvor meget som reelt genanvendes, er vi nok nærmere nede på 18%. Der er derfor langt til de nye EU-mål om 50% genanvendelse i 2025 og 55% i 2030.

Den Europæiske plastikstrategi fra sidste år maler en vision for plastik i en cirkulær økonomi. Vi skal bruge mindre plast og genanvende det, vi bruger, i langt højere grad. Den Europæiske strategi blev i forrige uge fulgt op af, at Danmark - efter SFs initiativ - nu har fået vores første nationale plastikhandlingsplan.

Den er ikke så ambitiøs, som jeg havde håbet, men der er gode tanker og nok til, at vi kan starte og komme i gang med at få genanvendt mere plastikaffald i Danmark. Men for at kunne genanvende mere plastikaffald, så starter det altså med, at vi indsamler mere plastaffald, og her skal kommunerne på banen.

Derfor nytter det heller ikke noget, at Gentofte Kommune har fravalgt at samle det obligatorisk ind ved alle husstande.

Den plast, der i Gentofte ikke sorteres og indsamles, ryger til forbrænding i stedet for til genanvendelse. Det er simpelthen spild af et godt materiale!

Til gengæld er det rigtig positivt, at der er afsat midler til investering i sortering af affald på kommunens skoler, daginstitutioner, fritidscentre, idrætsanlæg m.v. Børnene er nemlig gode ambassadører for en bæredygtig samfundsudvikling.

Når vi i EU nu i fællesskab har lavet en plan for at skabe en cirkulær plastikøkonomi med 200.000 nye europæiske arbejdspladser og store besparelser i CO2, så er det altså for sølle, at man i Gentofte ikke engang kan finde ud af at stille en spand ud til borgernes plastaffald.

Publiceret 19 February 2019 18:56

SENESTE TV