"Hvor er sammenhængen mellem en miljøpris og at smadre en grøn perle og kulturarv?" skriver en læser. Privatfoto

DEBAT: Forstbotanisk have og DSB-arealet vest for samme - skræmmende tanker

Af
Bent M. Gjerløff

Jægersborg Allé 35

Charlottenlund

Tilbage i 2014 tildelte Kommunalbestyrelsen med Hans Toft som underskriver Forstbotanisk Haves Venner Gentofte Kommunes miljøpris. Med samme hånd er samme og Kommunalbestyrelsen nu i 2019 i gang med at give tilladelse til en byggespekulant, der kan overtage DSB-grunden og dette med en bebyggelsesprocent på 60 og ja den nuværende kommunalplan siger 10% - hvor er lige sammenhængen mellem en miljøpris og at smadre en grøn perle og kulturarv?

Vores gode avis, hvor vi alle kan komme til orde, Villabyerne har bragt mange og gode indlæg og artikler om DSB-arealet og Forstbotanisk Have, tak til alle, der har skrevet indlæg, og til Villabyerne for at bringe disse, så vi borgere kan komme til orde over for de folkevalgte.

På trods af indlæg, indsamlede underskrifter med videre undrer den larmende tavshed fra de folkevalgte mig, man fristes til at tænke, om der ligger en skjult dagsorden bag tavsheden.

Måtte der ikke være en skjult dagsorden, vil jeg glæde mig til, vi alle bliver inviteret til et borger- /orienteringsmøde, hvor alle kan komme til orde - og hvor det ikke kun er en gentagelse af, som vi tidligere har oplevet, at en enkelt person sætter dagsordenen og har ordet. Der skal være plads til alle borgere og medlemmer af Kommunalbestyrelsen, der ikke er enige i en beslutning, der for evig ødelægger en kulturarv og den grønne perle.

Lad os bevare Forstbotanisk Have, få DSB-arealet tilbage til haven, så alt kan indgå i en helhed. Gentofte skal være grøn, ikke en betonghetto.

Publiceret 21 February 2019 16:06

SENESTE TV