"SF stiller paradeforslag i folketingssalen," skriver Kenneth Kristensen Berth fra Dansk Folkeparti i dette læserbrev. Pressefoto

DEBAT: Kun snak?

Af
Kenneth Kristensen Berth (DF)

MF og EU-ordfører

Ina Strøyer-Schmidt (SF) beskylder DF for at snakke i stedet for at handle på ældreområdet – i modsætning til SF skulle det så åbenbart være.

SF stiller paradeforslag i folketingssalen. Da SF havde mulighed for rent faktisk at gøre noget for de ældre, mens partiet var i regering, skete der ikke en dyt.

Med finanslovsaftalen for 2019 er der blandt andet konkret sat penge af til bekæmpelse af ensomhed blandt ældre, styrket indsats mod vægttab, større optag på sosu-uddannelserne, styrket praktikvejledning for sosu’er (da vi oplever frafald, når sosu’erne konfronteres med virkeligheden på plejehjemmene), ledsageordning for synshandicappede ældre - og så får 62.000 ældre danskere fremover udbetalt det fulde pensionstillæg til folkepensionen, folkepensionen reguleres fremover med lønudviklingen i stedet for at bidrage til satspuljen og personer, der vælger at blive på arbejdsmarkedet i stedet for at trække sig tilbage, får højere pension.

Det var alene i 2019. I årene forinden har vi blandt andet tilført penge til bedre ældremad, til værdighedspuljen og til bedre ældreomsorg – i alt over seks mia. kr.

Vi ønsker ikke, at vores ældre skal have et minimum af velfærd. Vi ønsker, at vores ældre skal have det så godt som overhovedet muligt.

Publiceret 23 April 2019 17:01

SENESTE TV