Modelfoto: Mostphotos
Skriv kommentar
Del på Facebook
Del på Twitter
Udskriv
Send e-mail

Ny sundhedspolitik giver dobbelt kram til ældre og unge

Formand for socialudvalget Bente Frimodt-Møller (K) har sammen med et opgaveudvalg udformet en ny sundhedspolitik for Gentofte Kommune, hvor især de ældre og unge er i kikkerten

Af Kathrine Albrechtsen
Fakta
  • Opgaveudvalget 'Sundhed i Gentofte - Borgerrettet forebyggelse' anbefaler:
  • Reducering af inaktivitet, usunde kostvaner, rygning og alkohol
  • Fokus på kost og fysisk aktivitet i alle aldersgrupper for at forebygge usunde kostvaner, inaktivitet og overvægt
  • Fremme børnefamiliers mulighed for sunde kost- og motionsvaner
  • Fokus på alkoholforbrug og rygning, specielt i aldersgrupperne 16-24 år og 55-64 år
  • Ældre borgeres mentale sundhed skal gøres mere robust
  • Opmærksomhed på borgere med særlige sundhedsudfordringer, som handicap, nedsat funktionsevne, lav indkomst, psykisk sygdom og anden etnisk herkomst end dansk
  • Fokus på social ulighed i sundhed

Ældre skal op af sofaen, og unge skal skodde smøgen, hvis det stod til Gentoftes nye sundhedspolitik.

I et år har opgaveudvalget 'Sundhed i Gentofte - Borgerrettet forebyggelse' arbejdet på en vision om at skabe mere livskvalitet og flere gode leveår for borgere i Gentofte Kommune.

Og her kræver særligt de ældre og unge en særlig opmærksomhed, fortæller formand for socialudvalget Bente Frimodt-Møller (K) og medlem af opgaveudvalget.

“De ældre er dem, som er mest inaktive og drikker for meget rødvin. Men det er rygning, der som nummer ét slår ud som den mest afgørende faktor for, at de sidste leveår bliver dårlige på grund af følgesygdomme. Rygning og inaktivitet har mange negative følgevirkninger, så et godt sted at starte er, at de ældre skal bevæge sig mere, da det har en positiv virkning på diabetes og hjertekarsygdomme,” siger hun.

Og lysten til at bevæge sig er der. Det viser en undersøgelse fra 2013, hvor 70 procent sagde, at de gerne vil motionere mere.

“Men hvordan kommer vi op af sofaen og ud ad døren? Det skal vi til at finde ud af. Vi ved, at det første skridt er det sværeste, så hvad kan vi gøre for at motivere hinanden? Måske en makker, som man har en fast aftale om at tage i svømmehallen med eller gå til badminton - eller blot en gåtur. Det er selvfølgelig ikke alle, der har en, som de kan dele interessen med, og der vil vi bruge de teknologiske muligheder for at finde en gruppe eller buddy over nettet. Som kommune kan vi også være med til at opretholde nogle hold i en tid - hvorefter brugerne selv skal overtage,” siger hun.

“Jeg er spændt på, om det rent faktisk lykkes med at løfte den gruppe af borgere, som ryger for meget og motionerer for lidt, da de historisk set er sværest at løfte. Hvis vi lykkes, vil det både være en stor gevinst for borgerne og for samfundet.”

The smoking gun

En anden gruppe, som opgaveudvalget har i kikkerten, er Gentoftes unge. Sidste undersøgelse fra 2013 viste, at de røg mere modsat unge i andre kommuner - især pigerne - og de havde et højt alkoholforbrug.

For at få et indblik i festkulturen har to unge fra opgaveudvalget holdt fokusgruppeinterview i tre gymnasieklasser.

Hos gymnasieeleverne udspiller festerne sig meget forskelligt. Nogle går til små fester på værelserne, andre går mere i byen, og så er der de, som har et ekstravagant forbrug på de store klubber, hvor de køber et bord og drikkevarer.

“Vores udfordring er, at det er smart at opføre sig på den måde og mere velanset i gruppen, hvis man følger med flokkens rygning og drikkeri. Det er jo den gamle historie om flokmentalitet, der går igen. Men vi skal som de ældre passe på med den belærende tone og finde en anden tilgang. Vi må derfor ind og arbejde sammen med de unge, for det er dem, som kan give os en anden tilgang til løsningerne. Med dem kommer vi i øjenhøjde med de unge og taler deres sprog, for ad den vej at ændre de unges adfærd og selvforståelse om, at det er okay at være med i gruppen, selvom man ikke ryger og drikker sig i hegnet,” siger Bente Frimodt-Møller.

Dobbelt kram

Et af principperne i den nye sundhedspolitik er, at der skal være fokus på borgernes mentale sundhed. En ældre undersøgelse fra 2010 viste et billede af, at borgerne i Gentofte var blevet mere stressede og havde sværere ved at håndtere dagligdagens udfordringer.

Billedet af en travl børnefamilie eller en stresset direktør kunne måske dukke op på nethinden.

Men gruppen med forhøjet stressniveau er derimod de unge og 80+.

“De unge er i gang med en fuldstændig omrenovering af dem selv i den periode, og der stilles høje krav både fagligt og socialt. Mens den ældre gruppe havde øget forekomst af stress på grund af ensomhed og tab af funktioner,” fortæller Bente Frimodt-Møller og fortsætter:

“Det at være rask og fri for sygdom er vigtigt, men det er lige så vigtigt at trives og være i stand til at udfolde sine evner.”

Et venligt skub

Et tredje punkt, som gruppen har haft særligt fokus på er 'supersettings' og 'nudging'.

Med 'supersettings' zoomer man ind på et afgrænset område, og her vil opgaveudvalget udvælge et hjørne af kommunen, hvor skoler, børnehaver, plejehjem, biblioteker, idrætsfaciliteter og supermarkeder skal indgå i et samarbejde. Børnehaver kunne for eksempel komme forbi supermarkedet og lære at købe ind og lave mad med nye og anderledes grøntsager.

Store ambitioner

Opgaveudvalgets ambitioner på Gentoftes borgeres vegne er store, og derfor anbefaler de også, at sundhedspolitikken løber over otte år med toårige handlingsplaner. Bente Frimodt-Møller er optimistisk omkring, at sundhedspolitikken vil rykke ved borgerne i Gentofte.

“De, som har deltaget i opgaveudvalget, har været virkelig gode til at løfte tankerne ud af manuskriptet og ind i det virkelige liv. De kommer til at blive de bedste ambassadører, som har interesse i, at det her lykkes. Så vi får mange repræsentanter rundt omkring i kommunen, som brænder for den samme sag.”

Publiceret: 14. Marts 2017 10:00

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder hver
dag fra Villabyerne

ANNONCER
Se flere