På skitsen er rampens forløb markeret med rødt. Den stiplede linje markerer den nuværende forbindelse fra Helsingørmotorvejen til Motorring 3.

På skitsen er rampens forløb markeret med rødt. Den stiplede linje markerer den nuværende forbindelse fra Helsingørmotorvejen til Motorring 3.

Ny rampe skal lette trafikken

Vejdirektoratet har en forbindelsesrampe mellem Helsingørmotorvejen og Motorring 3 på tegnebrættet. Rampen skal forbedre de trafikale forhold i området

Af
Af Jesper Bjørn Larsen

Det bliver snart lettere at komme fra Helsingørmotorvejen / Lyngby Omfartsvej og ned på Motorring 3. Det sker, når Vejdirektoratet i 2011 begynder opførelsen af en ny motorvejsrampe. Rampen, der har fået øgenavnet 'Vintapperrampen' på grund af nærheden til Vintappersøen, vil løbe som en sløjfe fra Helsingørmotorvejen, omkring Gentofte Genbrugsstation med tilslutning til Motorring 3 i sydgående retning. ”Når den nye forbindelsesrampe står færdig, forudsiger vores prognose, at 6.200 biler ud af dagligt 9.500 køretøjer vil køre ad den nye rampe. Det vil i høj grad aflaste rundkørslen ved Vintappersøen og dermed forhindre opstuvning af trafik både fra Helsingørmotorvejen og Lyngby Hovedgade”, siger Vejdirektoratets projektleder, Christian Tolderlund. Rundkørslen ved Vintappersøen har i det hele taget trange pladsforhold, hvilket bl.a. vanskeliggør lastbilkørsel. Dette problem vil blive løst med den nye rampe. Projektet skal ses i sammenhæng med Københavns Kommunes igangværende projekt for anlæg af Nordhavnsvejen mellem Nordhavnen og Helsingørmotorvejen, som skal lede trafikken uden om de centrale byområder. En af forudsætningerne for et optimalt udbytte er, at der er gode forbindelser mellem Helsingørmotorvejen og Motorring 3, så trafikanterne kan benytte motorvejssystemet rundt om de centrale byområder. Man kan læse mere om Vintapperrampen på www.vejdirektoratet.dk/vintapper. Her kan man også løbende indhente nyt om forløbet med anlægget af rampen.

Publiceret 30 March 2010 07:00