Af med sko og strømper. Vandet stod højt, da en gruppe borgere i søndags forsøgte at trave turen langs kysten.

Af med sko og strømper. Vandet stod højt, da en gruppe borgere i søndags forsøgte at trave turen langs kysten.

Hækkeløb langs Øresundskysten

På Enhedslistens opfordring forsøgte en gruppe borgere at gå på stranden fra Hellerup til Charlottenlund

Af
Annette Houman

Annette Houman

De 20 borgere, som i søndags tog imod Enhedslistens opfordring til at gå turen langs vandet fra Hellerup Strand til Charlottenlund Strand, måtte flere gange på turen smide sko og strømper og passere hegn og badebroer, der stak langt ud i vandet.
Formålet med turen var at undersøge, om lodsejerne forbryder sig imod Naturbeskyttelseslovens § 22, stk. 3, der siger, at lodsejere ikke må forhindre eller vanskeliggøre offentlighedens adgang til at gå langs kysten.
Ud over borgerne var Gentoftes kommunalbestyrelse inviteret, men kun Jeanne Toxværd fra Enhedslisten mødte op.
Ifølge Jeanne Toxværd bød turen på mange forhindringer og adskillige hegn, broer og skilte, som vanskeliggør offentlighedens adgang til at gå langs kysten.
”Jeg er ikke i tvivl om, at Naturbeskyttelseslovens § 22 overtrædes adskillige steder. Kommunen fik i 2010 via Kammeradvokaten udarbejdet et notat på baggrund af besigtigelser af kyststrækningen. Her konstaterede man kritisable forhold på otte matrikler, men man anbefalede ikke nogen påbud om lovliggørelse, fordi generne har eksisteret igennem en årrække. Men enhver, der går turen, kan ikke være i tvivl om, at Naturbeskyttelsesloven overtrædes", understreger kommunalbestyrelsesmedlemmet, der mener, at det er ubegribeligt, at så få borgere skal ødelægge det for så mange.

Kommunalbestyrelsesmedlem Jeanne Toxværd (Enh) viser her, at det ikke kun var fødder og underben, der blev våde på ruten.

Kommunalbestyrelsesmedlem Jeanne Toxværd (Enh) viser her, at det ikke kun var fødder og underben, der blev våde på ruten.

Publiceret 18 May 2015 19:30

SENESTE TV