Q/A med Hans Toft (K):

"Jeg forholder mig ikke til vederlagets størrelse"

Villabyerne har stillet borgmester Hans Toft (K) tre spørgsmål vedrørende hans og kollegernes løn. Her er hans skriftlige svar

Hvorfor vælger Gentofte Kommune ikke at hæve vederlagene for formænd og næstformænd for stående udvalg og Økonomiudvalget og 1. og 2. viceborgmester?
"Alle kommunalbestyrelsesmedlemmerne – bortset fra borgmesteren – fik for 2 ½ år siden af regeringen forhøjet deres grundløn med 29,2 %, som blev kompenseret fuldt ud af staten – og således uden udgift for kommunen.
Regeringen har nu tilsvarende forhøjet borgmesterlønnen og ligeledes med forventelig fuld statslig kompensation. 17 ud af kommunalbestyrelsens 19 medlemmer besluttede i december at fastholde det nuværende niveau for formænd og næstformænd for stående udvalg og Økonomiudvalget og 1. og 2. viceborgmester. Kun Enhedslisten og Nye Borgerlige stemte for at forhøje lønnen til viceborgmestre og udvalgsformænd.
Flertallet fremhævede i denne sammenhæng, at de stående udvalg med den nye politiske organisering nu kun holder møde én gang i kvartalet, og at vi i øvrigt fremover også vil aflønne de opgaveudvalgs formænd og næstformænd, som ikke i forvejen er formænd eller næstformænd i et stående udvalg."
Hvordan forholder du dig til forhøjelsen af borgmestervederlaget, som stiger til 985.729 kr.?
"Størrelsen på mit vederlag som borgmester er fastsat ved lov, og dette vederlag kan af kommunen hverken nedsættes eller forhøjes.
Lige som jeg er forpligtiget til at modtage vederlaget. Jeg forholder mig ikke til vederlagets størrelse, men har noteret mig, at vederlaget ikke siden 1994 er reguleret efter den faktiske lønudvikling på det kommunale og regionale arbejdsmarked."
Hvad mener du helt overordnet om, at folketinget har besluttet, at borgmestervederlaget skal stige med 31,4 procent?
"Se ovenfor."

Publiceret 10 January 2017 12:15

Villabyerne nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder hver dag fra Villabyerne
SENESTE TV