Slotskabale:

Borgmester tav om vigtig detalje

Gentofte Kommune kunne for længst have indgået en aftale med Slots- og Kulturstyrelsen om at leje Bilharziose-bygningen, hvis man ønskede det. Det viser den gennemgang af sagens akter, som Villabyerne har foretaget

Af
Af Jesper Bjørn Larsen

Da Hans Toft (K) på kommunalbestyrelsesmødet den 30. januar sagde, at Gentofte Kommune ikke har fået lov af Slots- og Kulturstyrelsen til at leje Bilharziose-bygningen alene, som kommunen ellers har ønsket det, var det en sandhed med modifikationer.
For Gentofte Kommune har gennem hele forløbet stillet som et ufravigeligt krav ikke alene at leje Bilharziose-bygningen, men også at få en gratis option på de øvrige bygninger.
Det har Slots- og Kulturstyrelsen gjort klart fra start, at den ikke er med på. For styrelsen har ønsket at finde en samlet lejemodel, hvor alle bygninger bliver taget i brug, når de nuværende lejere rykker ud i sommeren 2017, og hvor der dermed kommer lejeindtægter på alle bygninger fra dag ét.
"Det er Gentofte Kommunes krav om en gratis option på de øvrige bygninger samt skiftende lokalplanforslag, der har skabt en usikkerhed om det planmæssige grundlag for at leje bygningerne ud, der har været stopklodsen for at finde en løsning," siger Jesper Hermansen, direktør i Slots- og Kulturstyrelsen.
Han er forundret over, at Hans Toft nu fremstiller det som om, det er Slots- og Kulturstyrelsen, der har trukket sagen i langdrag, og at Gentofte Kommune ikke har fået lov til at leje Bilharziosebygningen alene.
"Jeg synes hverken, det er rigtigt eller rimeligt. Allerede i begyndelsen af 2016 signalerede vi, at vi var positivt indstillede på at leje Bilharziose-bygningen ud til Gentofte Kommune. Og siden i sommer har der ligget et dokumenterbart tilbud på kommunens bord," siger Jesper Hermansen.
I det seneste brev fra Gentofte Kommune til Slots- og Kulturstyrelsen lægger borgmester Hans Toft og kommunaldirektør Frank E. Andersen op til, at lokalplanforslaget for Charlottenlund Slotshave nu ændres til 'boligformål' med henblik på, at bygningerne kan indrettes til ungdoms- og/eller kollegieboliger.
Adspurgt om den udvikling, svarer Jesper Hermansen, direktør i Slots- og Kulturstyrelsen:
"Slots- og Kulturstyrelsen har taget til efterretning, at Gentofte Kommunes ønsker til anvendelse af området nu bliver lavet om igen."
På spørgsmål om den pavillonbygning, som Gentofte Kommune nu vil opføre vest for Bilharziosebygningen, svarer Jesper Hermansen:
"Det betragter vi som en ny og selvstændig sag, der skal have sin egen sagsbehandling."
Læs Hans Tofts svar på Villabyernes spørgsmål her

Tidslinje

December 2015: Gentofte Kommune får besked om, at de skal modtage 294 flygtninge i 2016

 Januar 2016: Gentofte Kommune indleder forhandlinger med Slots- og Kulturstyrelsen om at få lov til at anvende Bilharziosebygningen til at huse 50 flygtninge

 Marts 2016: Gentofte Kommune gør det klart, at man ønsker at leje Bilharziosebygningen af Slots- og Kulturstyrelsen og samtidig få option på de øvrige bygninger

 April 2016: Slots- og Kulturstyrelsen afviser Gentofte Kommunes ønske. Styrelsen gør det klart, at man går efter at få lejet alle bygninger ud på én gang

 Maj 2016: Gentofte Kommune vedtager at udstede et planmæssigt forbud – et såkaldt §14-forbud – mod en ændret anvendelse af bygningerne

 Juni 2016: Slots- og Kulturstyrelsen sender en lejermodel til Gentofte Kommune, der tager højde for den nye lokalplan

 Juli 2016: Borgmester Hans Toft langer hårdt ud efter Slots- og Kulturstyrelsen i en mail, hvor han ikke lægger skjul på, at Gentofte Kommune vil gøre det så svært som muligt for Slots- og Kulturstyrelsen at leje bygningerne ud

August 2016: Borgmester Hans Toft klager over Slots- og Kulturstyrelsen til både daværende kulturminister Bertel Haarder og integrationsminister Inger Støjberg

 September 2016: Slots- og Kulturstyrelsen genfremsætter sit tilbud om at leje Bilharziosebygningen ud til Gentofte Kommune

 December 2016: Et møde mellem Slots- og Kulturstyrelsen bringer ingen ny afklaring

 27. januar 2017: Slots- og Kulturstyrelsen sender et 'take-it-or-leave'it'-tilbud om at leje hele bygningsporteføljen til Gentofte Kommune

 31. januar 2017: Gentofte Kommune afviser blankt. En ny ændring af lokalplanen varsles.

Publiceret 07 February 2017 10:30