Foto: Hans Henrik Tholstrup

Foto: Hans Henrik Tholstrup

Slotskabale:

Heftig debat om slotshaves fremtid

Fronterne blev trukket skarpt op, da Kommunalbestyrelsen i sidste uge afslog statens tilbud om en samlet leje af Charlottenlund Slot og de tilhørende bygninger

Af
Af Jesper Bjørn Larsen

15 ud af 19 politikere i Gentoftes kommunalbestyrelse (K, S og V) besluttede mandag i sidste uge at afslå 'statens tilbud om samlet leje af Charlottenlund Slot og de yderligere 7 bygninger i Slotshaven til at boligplacere flygtninge', som punkt 13 var formuleret.
De radikales Marie-Louise Andreassen var fraværende, Jeanne Toxværd fra Enhedslisten stemte imod, mens Poul V. Jensen fra Nye Borgerlige undlod at stemme.
Inden afstemningen var gået knap halvanden times heftig debat, der afslørede store uoverensstemmelser mellem politikerne, også internt i det såkaldte budgetflertal (K, S, R og V).
For Irene Lütken (S), der i mange år har været en af de ildsjæle, der har kæmpet for at få kulturtilbud på slottet, havde mere end almindeligt svært ved at forstå, hvorfor der ikke må stå 'kulturelle formål' i den lokalplan for området, hvor der nu i stedet skal stå 'boligformål' (se historien 'Dansen om Bilharziosebygningen...', red.).
"Det er lokalplanen, der er stopklodsen for at komme videre med kulturelle aktiviteter. Det er lokalplanen, der direkte spænder ben for kulturelle aktiviteter. Gentofte Kommune har aktivt modarbejdet alle de borgere, der arbejder for at få kultur i området," sagde Irene Lütken.
Hun kaldte de 13 måneders frugtesløse forhandlinger mellem Gentofte Kommune og Slots- og Kulturstyrelsen for "et abespil", hvor det er fuldstændig umuligt for alle andre at gennemskue, hvad der egentlig foregår.
"Vi føler os som gidsler og kastebolde mellem to offentlige myndigheder. Det er nu, vi skal rykke, ellers kommer der kontorer i bygningerne," sagde Irene Lütken.
Hun blev bakket op af Enhedslistens Jeanne Toxværd, der undrede sig over selve punktet:
"Det er ganske enkelt et forkert afstemningstema. Det har aldrig været et tema at boligplacere flygtninge i alle syv boliger," sagde hun indledningsvis.
Jeanne Toxværd argumenterede for, at Gentofte Kommune burde indlede reelle drøftelser med Slots- og Kulturstyrelsen for at komme alle de borgere, der ønsker kultur på slottet, i møde.
"Borgerne skriger efter muligheden for at udvikle kulturlivet i Gentofte Kommune," sagde hun og foreslog, at Gentofte Kommune gik efter at leje samtlige bygninger i slotshaven.
Venstres Louise Feilberg tog også ordet:
"Vi bakker op om at afslå statens tilbud. Jeg undrer mig over statens opførsel her. De ved, at vi skal placere flygtninge, de ved, at vi mangler plads, de ved at vi har behov for pladsen. Alligevel har de afslået at udleje den her bygning (Bilharziosebygningen, red.)," sagde hun og lagde sig dermed på den linje, borgmesterens fremstilling af forløbet havde lagt (se 'Borgmester tav om vigtig detalje').
På trods af sin harme valgte Irene Lütken til sidst at følge partilinjen og stemme for en afvisning af statens tilbud.
Jeanne Toxværd stemte for sit forslag om at leje samtlige bygninger, alle andre stemte imod.

Tidslinje

December 2015: Gentofte Kommune får besked om, at de skal modtage 294 flygtninge i 2016

 Januar 2016: Gentofte Kommune indleder forhandlinger med Slots- og Kulturstyrelsen om at få lov til at anvende Bilharziosebygningen til at huse 50 flygtninge

 Marts 2016: Gentofte Kommune gør det klart, at man ønsker at leje Bilharziosebygningen af Slots- og Kulturstyrelsen og samtidig få option på de øvrige bygninger

 April 2016: Slots- og Kulturstyrelsen afviser Gentofte Kommunes ønske. Styrelsen gør det klart, at man går efter at få lejet alle bygninger ud på én gang

 Maj 2016: Gentofte Kommune vedtager at udstede et planmæssigt forbud – et såkaldt §14-forbud – mod en ændret anvendelse af bygningerne

 Juni 2016: Slots- og Kulturstyrelsen sender en lejermodel til Gentofte Kommune, der tager højde for den nye lokalplan

 Juli 2016: Borgmester Hans Toft langer hårdt ud efter Slots- og Kulturstyrelsen i en mail, hvor han ikke lægger skjul på, at Gentofte Kommune vil gøre det så svært som muligt for Slots- og Kulturstyrelsen at leje bygningerne ud

August 2016: Borgmester Hans Toft klager over Slots- og Kulturstyrelsen til både daværende kulturminister Bertel Haarder og integrationsminister Inger Støjberg

 September 2016: Slots- og Kulturstyrelsen genfremsætter sit tilbud om at leje Bilharziosebygningen ud til Gentofte Kommune

 December 2016: Et møde mellem Slots- og Kulturstyrelsen bringer ingen ny afklaring

 27. januar 2017: Slots- og Kulturstyrelsen sender et 'take-it-or-leave'it'-tilbud om at leje hele bygningsporteføljen til Gentofte Kommune

 31. januar 2017: Gentofte Kommune afviser blankt. En ny ændring af lokalplanen varsles.

Publiceret 07 February 2017 11:15