Gentoftes børn får færrest stik

Tal fra lægemiddelindustrien viser, at Gentofte er den kommune, hvor færrest børn får de anbefalede vacciner. Leder af sundhedsplejen genkender ikke billedet

Af
Signe Haahr Pedersen

Af alle danske kommuner indtager Gentofte sidstepladsen, når det gælder antallet af børn, der får de anbefalede vacciner. Det viser en opgørelse fra Lægemiddelindustriforeningen.
I Gentofte ligger den gennemsnitlige tilslutningsgrad til børnevaccinationsprogrammet på 78,1 procent. Til sammenligning lyder tallet på 87,2 procent i Egedal Kommune, som er den kommune, der befinder sig allerøverst i tabellen.
For ledende sundhedsplejerske i Gentofte Kommune, Ulla Darre, kommer tallene ikke som en overraskelse. Men hun forholder sig skeptisk til dem.
"Vi har ligget langt nede de sidste tre år, men det er ikke det billede, jeg genkender, når jeg snakker med sundhedsplejerskerne. Jeg tænker ikke, at der er forældre, som siger, at børnene har fået vacciner uden at have fået dem, så der kan være en fejlkilde i registreringen," siger hun og peger på, at en del af forklaringen kan ligge i, at der bor mange borgere med udenlandske pas i kommunen:
"Jeg kan forestille mig, at vi har en fejlkilde i og med, at Gentofte har nogle expats, som har nogle udenlandske sygeforsikringer, som gør, at hvis deres børn får vacciner, bliver det ikke registret på samme måde som ved andre borgere. Det er ikke min oplevelse, at der er så mange, der fravælger vacciner. Og man får jo en reminder fra seruminstituttet, sådan at der er stor mulighed for at få det gjort, hvis man har glemt det."
Når Gentoftes sundhedsplejersker tager på besøg hos småbørnsfamilier, møder de dog også forældre, der ikke ønsker, at deres børn skal stikkes:
"Der vil altid være forældre, der fravælger vacciner, og dem snakker vi selvfølgelig med og anbefaler dem at ændre mening. Men hvis de fastholder deres fravalg, kan vi ikke gøre noget ved det. Men jeg synes ikke, der er et stigende antal. Hvis der skulle mangle omkring 20 procent, er det en stor del. Det er næsten hvert femte barn, og det er ikke det, vi oplever i den praktiske virkelighed," fortæller Ulla Darre, der nu vil kigge nærmere på, hvad Gentoftes dårlige placering, når det gælder tilknytning til børnevaccinationsprogrammet, kan skyldes:
"Det, jeg har tænkt mig at gøre, er at snakke med lægerne og spørge, hvordan de oplever det. Vi har selv snakket i sundhedsplejen om at være særlig opmærksomme på børnevaccinerne. Men det er stadig forældrenes valg," siger hun.
Også formanden for Gentofte Kommunes socialudvalg tager Lægemiddelindustriens opgørelse til efterretning:
"En af de største landvindinger inden for børnesundhed generelt er tilgængeligheden af vacciner, der kan forebygge alvorlige sygdomme. Hvis vi fejler her, vil det få vidtrækkende konsekvenser både på kort og lang sigt. Gentofte Kommunes ønske er, at tilslutningen til det fulde børnevaccinationsprogram er så høj som mulig, og det vil vi fortsat arbejde på i samarbejde med sundhedsplejersker og de praktiserende læger," siger Bente Frimodt-Møller (K).


Fakta

Lægemiddelindustriforeningens undersøgelse baseres på 138 vaccinations-runder, som der er blevet beregnet gennemsnitstal ud fra. Der er kun taget de årgange med, som er færdigvaccineret. Årgangene i undersøgelsen er fra 1993 til 2016.
Børnevaccinationsprogrammet inkluderer vacciner mod difteri, stivkrampe, kighoste, polio, meningitis (1 og 2), mæslinger, fåresyge, røde hunde, livmoderhalskræft (kun piger). De første vacciner foretages, når barnet er 3 måneder gammelt, og den sidste (mod livmoderhalskræft) foretages i 12-årsalderen.
Kilder: Lægemiddelindustriforeningen og SSI

Publiceret 14 February 2017 09:00

Villabyerne nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder hver dag fra Villabyerne
SENESTE TV