Kold skulder fra kulturminister

Kulturminister Mette Bock (LA) afviser borgmester Hans Tofts ønsker om placering af to pavilloner samt ønsket om, at hun skal gå ind i striden om udlejning af Charlottenlund Slotshave

Af
Af Kathrine Albrechtsen

Borgmester Hans Toft (K) får ikke støtte fra kulturminister Mette Bock (LA) til at opføre pavilloner som midlertidig husning af flygtninge ved Garderhøjfortet og ved et areal i Charlottenlund Slotshave.
I et brev til Hans Toft den 7. februar 2017 læner kulturministeren sig op ad Slots- og Kulturstyrelsen, som allerede for et år siden afviste forslaget om pavilloner på Garderhøjfortet, da det angiveligt vil påvirke de visuelle og bevaringsmæssige forhold på stedet.
Tanken om en pavillon vest for Bilharziosebygningen får også en kold modtagelse af ministeren. Det sker med henvisning til, at Charlottenlund Slotshave skal bevares som et rekreativt grønt område for offentligheden.
"Slots- og Kulturstyrelsen har oplyst mig, at der derfor ikke efter en umiddelbar vurdering kan godkendes opsætning af pavilloner til flygtninge i Charlottenlund Slotshave," skriver hun.
I sit brev gør Mette Bock det samtidig klart, at hun bakker op om Slots- og Kulturstyrelsens seneste tilbud til Gentofte Kommune om at leje Charlottenlund Slot og alle syv tilhørende bygninger. Hvilket hun noterer sig er blevet afvist.

Bøjer af for styrelsen

Tre gange nej, og en kold skulder fra kulturministeren, huer bestemt ikke Hans Toft, som i et skriftligt svar til Villabyerne siger:
"Jeg er ærgerlig over, at en ovenikøbet liberal minister bøjer af for hvad en styrelse synes, hun skal mene. Flygtningesituationen er usædvanlig, og kommunerne har behov for lidt mere smidighed og vilje, end ministeren og hendes styrelse udviser i denne sag."
Borgmesteren havde ønsket et positivt medspil, men føler sig i stedet mødt af en styrelse og en minister, som ikke vil bidrage til at løse opgaven med at boligplacere flygtninge.
"Det er besynderligt at afvise at udleje et areal til opførelse af en midlertidig pavillon med henvisning til, at parken skal være et rekreativt grønt område - når styrelsen samtidig ønsker at udleje bygningerne til hotel, erhverv og kulturformål," siger han.
Hans Toft forstår heller ikke argumentet imod pavillonen på Garderhøjfortet:
"Det er meget lidt imødekommende at sige nej til at opstille en midlertidig pavillon på Garderhøjfortet med henvisning til, at en pavillon vil skæmme udsigten til fortet fra motorvejen," siger han.

Spil for galleriet

Poul V. Jensen (Nye Borgerlige) har i mere end et år været en ivrig fortaler for pavilloner, som han gentagne gange har fremlagt som løsning på problemet med de manglende midlertidige boliger. Men hver gang er forslaget blevet afvist af borgmesteren som en for dyr løsning.
“Virkeligheden har indhentet borgmesteren. Vi kan ikke acceptere, at vores borgere i kommunen ikke kan få lod i de lejligheder, som kommunen disponerer over. Derfor er det, som jeg hele tiden har sagt, nødvendigt at opstille pavilloner. Borgmesteren har afvist det som for dyrt. Men vi har aldrig fået fremlagt konkrete beregninger på at opstille pavilloner,” siger Poul V. Jensen.
At pavilloner nu er på ønskelisten, skyldes ifølge borgmesteren, at integrationsministeren har åbnet for, at den midlertidige periode kan forlænges, og derfor ser økonomien for en pavillonløsning nu bedre ud.
Det argument synes Poul V. Jensen er ”noget sludder”.
“Mange af de asylansøgere, der kommer til Danmark, har en forventning om at få familiesammenføring, og det kræver en permanent bolig. Så de vil automatisk flytte ud af de midlertidige boliger, hvilket giver plads til nye flygtninge. Så vi vil jo ikke pille pavilloner op og ned, men hele tiden have et naturligt flow af beboere i dem,” siger han.
I forhold til placering af pavilloner i kommunen ser Poul V. Jensen de foreløbige forslag som et spil for galleriet.
“Placeringen af pavilloner ved slottet er kun for at lægge et pres på staten til at leje Bilharziosebygningen ud til dem. Men det er jo nu kommet frem, at det har han hele tiden haft lov til. Så man kan undre sig over, hvad det er, der foregår. For der har ikke været en reel diskussion i Kommunalbestyrelsen, fordi borgmesteren hele tiden docerer sine oplysninger og træffer sine egne beslutninger,” siger han.

Publiceret 14 February 2017 11:30

Villabyerne nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder hver dag fra Villabyerne
SENESTE TV