42-årige Gorm Bloch har dannet De Progressive sammen med Frederik Nelsson og Kathrine Richter. Foto: Jesper Bjørn Larsen

42-årige Gorm Bloch har dannet De Progressive sammen med Frederik Nelsson og Kathrine Richter. Foto: Jesper Bjørn Larsen

Nyt parti:

“Religion er synonym med kommunikativt mørke”

Ordrup-borger Gorm Bloch tror på fornuften, folket og fremtiden - men ikke på Gud. Han er en af stifterne af De Progressive, et nyt parti, der vil opbygge et samfund, hvor religion fylder så lidt som muligt i det offentlige rum

Af
Af Jesper Bjørn Larsen

Danmark har fået et nyt politisk parti, der hylder Oplysningstiden og Det Moderne Gennembrud. De Progressive, kalder de sig.
Vi mødte en af partiets tre stiftere, Ordrup-borgeren Gorm Bloch, på Café Jorden Rundt, og vi spurgte ham, om stifterne ikke er bange for at kalde sig noget, det næppe er alle mennesker (vælgere), der kender betydningen af.
“Det er selvfølgelig et navn, der forpligter. Men det betyder bl.a., at vi frem for at være bagudstræbende og reaktionære, hellere vil være visionære. Vi tror på det rationelle og nøgterne argument, så på den måde står vi for en revitalisering af Oplysningstidens idealer.”
Det er måske et lidt elitært navn?
“Vi har ikke noget problem med at blive opfattet som elitære. Vi mener ikke, at alt er lige godt. Der er forskel på Mendelssohn og Dansktoppen. Elitær er et adelsmærke, ikke et skældsord. Vi tør godt opstille idealer på kulturområdet og arbejde med kvalitetshierarkier. Og vi tør godt at påtage os den didaktiske opgave, som det er at støtte den kritiske kultur.”
I vil hellere argumentere end skændes, siger I. Mon ikke de fleste partier vil være enige med jer i den målsætning?
“Mange vil være enige i vores målsætning, jo. Men som vi ser det politiske landskab, så er der alt for ofte en overfokusering på enkeltsager frem for et konstruktivt samarbejde om at finde en løsning. Hvis et parti på venstrefløjen indtager et synspunkt, så kommer der en automatmodreaktion fra den modsatte fløj. Og omvendt. Vi tror på, at man skal honorere nogle dyder, når man debatterer. Et optimistisk udgangspunkt og en anerkendende tone fremmer sandsynligheden for et positivt resultat. Der er alt for mange skænderier i dansk politik.”
I tror på fremtiden... den kan vel heller ikke klare 'ikke-testen'?
“Vi vil gerne sende et signal om, at vi ikke er teknologiforskrækkede. For eksempel ser vi GMO (genmodificerede fødevarer, red.) som et middel til at løse hungersnøden i Afrika. Det er da også kun godt, vi har robotter. Så længe teknologien skaber størst mulig nytte for flest mulige mennesker, så er vi varme tilhængere af den. Vi tror på vindenergi og turbineenergi, men vi afviser ikke atomkraft som et bæredygtigt alternativ til at brænde kul, olie og gas af.”

Store fans af Brandes

Gorm Bloch nævner Georg Brandes - teoretikeren bag Det Moderne Gennembrud i slutningen af 1800-tallet - som et forbillede for De Progressive. Brandes, der insisterede på fornuft og rationalitet som måden at anskue verden på. Og som ville frigøre mennesket fra alle romantiske forestillinger og religiøse dogmer.
Men har vi ikke allerede et parti med det udgangspunkt, nemlig Det Radikale Venstre?
“Vi har meget til fælles med de radikale, men de har taget afstand fra mange af deres oprindelige kerneværdier. For eksempel rystede de på hånden i forhold til Muhammed-tegningerne. Det er klart, at man skal overveje, om tegningerne var det hele værd. Men det er svært at se tilbage på det forløb, uden at føle, at vi har ladet os intimidere af nogle radikale elementer af islam. Vi har ladet os knægte på nogle basisprincipper.”
Er det ikke for let at sige det? I har ikke levet med konsekvenserne af de tegninger, det har de i JP Politikens Hus...
“Jo, det kan du sige. Da vi skulle besøge Politiken til et arrangement, var det ligesom at gå ind på en russisk atomubåd. Det er trist og ærgerligt, at vi er kommet dertil. Men det er også derfor, vi er så religionsskeptiske. Vi vil have et sekulært samfund, hvor kirke og stat er fuldstændig adskilt. Religion skal være et 100 procent individuelt anliggende. Alle religioner må klare sig selv. Vi vil dog ikke aflyse julen, for der er mange gode verdslige indslag i den.”
Hvorfor har I så meget imod religion?
“Fordi religion er synonym med kommunikativt mørke. Hvis vores medlemmer bare abonnerer på ønsket om et sekulært samfund, så må de tro på hvad som helst i den private sfære. Det blander vi os ikke i.”

Regulerer sig selv

De Progressive går ind for den absolutte ytringsfrihed, så imamloven, der åbner mulighed for at straffe hadefulde prædikanter, ville de under ingen omstændigheder have kunnet stemme for. Og det kan i deres optik også kun gå for langsomt med at få afskaffet racismeparagraffen.
“Hver gang én idiot åbner munden og siger noget vanvittigt, så vil der stå 10 fornuftige mennesker og modargumentere det. Det regulerer sig selv, det behøver vi ikke lovgivning til.”
Hvis vi ser på jeres fire grundholdninger (se faktaboks, red.), hvordan vil I så arbejde på at gennemføre dem helt konkret?
“Vi ser dem som fire monolitter, afgørende forudsætninger for at bygge et konstruktivt og progressivt politisk parti. Vi er stadig i proces med at udarbejde et egentlig partiprogram, men vi har allerede fået 160 medlemmer, mange med en høj faglig kompetence, som er med til at definere og udarbejde vores politikområder. Når vi er færdige med det arbejde, melder vi mere konkret ud.”
Partiet er i øjeblikket i gang med at samle de nødvendige underskrifter for at kunne stille op til næste folketingsvalg, men man vil ikke få dem at se på efterårets stemmesedler til kommunalvalget.
“Egentlig synes vi, det kunne være spændende at stille op til KV17, men i første omgang vil vi fokusere på den nationale politikudvikling. Det handler om at holde linjen skarp i forhold til vores fokus.”
Til sidst det spørgsmål, alle nye partier må forholde sig til. Hvem peger I på som statsminister, hvis I kommer ind?
“Vi vil gerne hæve os lidt over midtergrøden. Vi vil vurdere, hvem vi peger på, når vi når dertil.”De fire grundholdninger

De Progressive har fire grundholdninger, som al deres politik bygger på:
De tror på, at viden, bæredygtig teknologi og innovation er vejen til et bedre samfund og en lysere fremtid.
De er et sekulært parti, og de mener, at vores samfund bør styres af love og retsprincipper.
De mener, at alle borgere har lige værdi og derfor skal have lige vilkår.
De går ind for absolut ytrings-, forsamlings- og åndsfrihed.

Publiceret 09 May 2017 13:30