Billedet fortæller:

Hvis krigen kommer…

Af
Af Søren Aagaard Rasmussen

arkivar

Lokalhistorisk Arkiv

En paddehattesky over dansk territorium var ikke et utænkeligt scenarie under den kolde krig.
I Gentofte var man forberedt på atomkrig. Forberedt på, at russerne kunne finde på at kaste en atombombe over hovedstadsområdet, hvorfor man i 1953 byggede koldkrigsbunkeren i Bernstorffsparken, der i tilfælde af, at Danmark blev angrebet fra øst skulle sikre, at dele af civilsamfundet kunne føres videre fra under jorden.
Hvis krigen kom, skulle centrale personer fra Civilforsvaret, Beredskabsstyrelsen og politiet (i alt ca. 120 mand) samles i bunkeren og sikre regionens videreførelse samt lede redningsaktioner, brandslukning og evakuering i de tre amter: København, Roskilde og Frederiksborg.
Der lå i alt syv lignende civilregionsbunkere rundt omkring i Danmark.
På billedet ses stabsrummet fra 1970, der var bunkerens største og vigtigste rum. På det magnetiske kort kunne man bl.a. placere paddehatteskyer, hvor atombomberne var faldet samt mange andre symboler.
Lokalhistorisk Arkiv i Gentofte arbejder løbende på at digitalisere og udvide arkivets store billedsamling, så har du billeder, som kan have historisk interesse, så tøv ikke med at kontakte dem.

Publiceret 03 August 2017 09:00

SENESTE TV